Každoroční vyjednávání pojišťoven s poskytovateli zdravotních služeb jako obvykle skončilo nedohodou ve většině segmentů. Pozornost letos vzbudila VZP při jednání s laboratořemi, když prosazovala poměrně dramatickou změnu. Ta spočívá v tom, že by pojišťovny již neplatily laboratoře za výkony jako dosud. Místo toho by je platili nemocnice a lékaři, kteří si služby laboratoří objednávají, z určitého balíku peněz, poskytnutého pojišťovnami.

Otázka/ilustrační foto

VZP tak patrně reaguje na některé předražené excesy z minulosti, které odhalila kontrola Ministerstva financí:  https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/vzp-platila-dvema-firmam-40krat-vic-nez-je-bezne/

Zásadní problém návrhu VZP představuje skutečnost, že není v souladu s platnou legislativou. Podle ní totiž pojišťovny hradí zdravotnickým zařízením za poskytnou péči. Ale nemohou jim dát sumu peněz, ze kterého by jedno zařízení hradilo druhému podle svého uvážení. Již tento fakt postačil k tomu, aby Ministerstvo zdravotnictví iniciativu VZP odmítlo zařadit do Seznamu výkonů a tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018.

Změnu zákona nebude možno pár měsíců před volbami provést. Navíc tak hluboká systémová změna by zasloužila delší odbornou diskusi a podrobné připomínkování ze strany všech zainteresovaných subjektů. Bez toho hrozí, že by nepromyšlený návrh vedl k závažným problémům s dalekosáhlými následky.

I to je důvod, proč se proti návrhu VZP vyslovili nejen zástupci praktických lékařů a ambulantních specialistů, ale také nemocnic. Tedy všichni, kteří by měli podle záměru VZP spravovat a rozdělovat peníze za laboratoře. To znamená jasný signál, že VZP neuspěje. A proti se postavil také Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

Ten sdružuje všech šest ostatních pojišťoven působících v naší republice. Svaz poukazuje na to, že kdyby se začalo postupovat podle představ VZP, pojišťovny by ztratily přímou kontrolu nad úhradám laboratořím. Přitom by však jako plátci péče stále zůstaly odpovědné za kvalitu a dostupnost laboratorních služeb. A systém odpovědnosti bez přímé kontroly nedává smysl.

Nelze ani vyloučit, že by návrh VZP mohl motivovat ordinace k tomu, aby preferovaly méně kvalitní laboratoře za účelem úspory prostředků. Nebo by za stejným účelem neobjednávaly všechna potřebná vysvětlení. Jistě, toto by bylo možné ošetřit, přineslo by to však další komplikace a systém by se stal ještě složitější.

Kromě toho, lékaři i nemocnice si stěžují na vysokou administrativu a byrokracii v českém zdravotnictví. Ta jim brání věnovat více času pacientům a zvyšuje náklady. Místo potřebného omezení administrativy nyní VZP přišla s návrhem, který by lékařům a nemocnicím papírování dále zvýšil. V podstatě by pojišťovny velkou porci byrokracie přenesly na zdravotnická zařízení.

Námitky proti návrhu VZP jsou natolik závažné a četné, že se ukazuje jako zcela neprůchozí. Ojedinělé excesy, které se v minulosti staly, by neměly být záminkou pro nesystémové nápady ohrožujíci činnost poctivých poskytovatelů laboratorních služeb. Všichni víme, že bez kvalitní a dostupné diagnostiky nelze zajistit ani kvalitní a dostupnou léčbu pro pacienty.

25.7.2017

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů