Průměrný věk praktických lékařů roste a v mnohých regionech ČR se praktiků nedostává. Velké množství studentů medicíny práci praktického lékaře zvažuje, ale jen málo z nich je definitivně pro obor rozhodnutých. 3. lékařská fakulta UK na to reaguje a uvádí předmět praktické lékařství do svých osnov všeobecného lékařství.

Doposud byla výuka praktického lékařství spojena s pracovním lékařstvím a omezovala se takřka na jednu přednášku. To je pro studenty, kteří se chtějí oboru v budoucnu věnovat, málo. Znalosti si tak medici museli dohánět vlastní dobrovolnou praxí. V nově zavedeném týdenním bloku se studenti například naučí jak diagnostikovat a léčit nemocné i s jednoduše vybavenou ordinací a v jakých případech se obrátit na specialistu. Jak vést zdravotní dokumentaci či spolupracovat s navazujícími sociálními službami, mezi které patří například domácí péče. 

Práce praktického lékaře je v mnohém specifická. Nemáte za sebou špičkové vybavení jako v nemocnici, většinou ale znáte lépe zdravotní poměry v rodině pacienta i jeho jako osobnost. Mezi pacientem a praktickým lékařem vzniká úzký vztah. Proto budeme studenty učit také jak správně komunikovat a aktivně pacientům naslouchat. 

Část studijního bloku stráví posluchači přímo v ordinacích praktických lékařů, kde se seznámí s jejich obvyklou činností, prožijí si i svou první návštěvu pacienta v domácím prostředí. Díky spolupráci se Společností všeobecného lékařství a Sdružením praktických lékařů navázala fakulta spolupráci s více než 50 lékaři po celé ČR, kteří jsou studentům k dispozici coby školitelé. Lektory jsou praktičtí lékaři, často s mnohaletou praxí a zkušenostmi ze zahraničí. 

Vzhledem k aktuálnímu nařízení pražské hygieny čekají studenty semináře v distanční formě výuky. Stáže v ordinacích školitelů a nácvik komunikace nejčastějších situací, do kterých se praktičtí lékaři dostávají, již proběhnou prezenčně. Pro simulační výuku, při které si studenti budou „hrát“ na doktory a pacienty, využijí lektoři nové simulační centrum 3. lékařské fakulty.

15.10.2020

autor: MUDr. Martin Seifert, Společnost všeobecného lékařství, vedoucí Kabinetu praktického lékařství 3.LF UK


Další články

Na přehled všech komentářů