Prevence rakoviny prsu se týká i mě?!

V České republice má každý nárok na bezplatnou preventivní péči. Faktem ale zůstává, že využití preventivních programů se u dospělých pohybuje kolem 20 %. Vodíte své děti na preventivní prohlídky, ale kdo tam dovede Vás? Téma preventivních prohlídek je rozsáhlé, v tomto článku se zaměříme na problematiku prevence rakoviny prsu.

Rakovina prsu

Rakovina prsu

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen. V menší míře postihuje také muže. Principem onemocnění je nekontrolovatelné množení abnormálním buněk v prsní žláze. Neumíme k dnešnímu dni sice zodpovědět otázku, proč tyto karcinomy vznikají, umíme však určit rizikové faktory, které se svým vlivem podílejí na vzniku tohoto onemocnění (mezi základní rizikové faktory u žen patří: *vyšší věk *dlouhodobá konzumace nezdravých jídel, většího množství alkoholu, *obezita, *kouření, *familiární výskyt rakoviny prsu, *hormonální terapie, *rentgenové záření; u mužů jsou rizikové faktory podobné, nicméně muži s většími prsy, ve vyšším věku, trpící obezitou jsou nejvíce ohroženi rizikem vzniku rakoviny prsu).

K čemu je dobré samovyšetření prsu?

Tím nejzákladnějším co pro sebe můžete udělat, je samovyšetření prsou. Samovyšetření je základním preventivním krokem, který vám umožní znát vaše tělo. Navíc můžete do samovyšetření zapojit i svého partnera, který může být vašim druhým já. Znát svá prsa znamená, včasně odhalit jakékoliv změny, nesrovnalosti, bouličku, pokleslou bradavku a další nezdravé projevy, které vás přivedou k lékaři (mezi příznaky, které přivedou ženu, případně muže, nejčastěji, k lékaři patří: rezistence neboli bulka v prsu, vpáčená bradavka, vzhled kůže připomínající pomerančovou kůru a také sekrece z bradavky; jelikož se ale jedná o nádorové onemocnění, které může být dlouhou dobu asymptomatické, případně se může projevovat příznaky zcela odlišnými, je právě zde, než kdekoli jinde, na místě ona potřeba znalosti preventivních opatření).

Ruce na prsa

Položte si tedy ruce na prsa a upřímně si odpovězte: Kdy naposledy jste se věnovala samovyšetření? Umíte vůbec samovyšetření provést správně? Je jednoduché si vyšetřit prsa jednou, ale co pravidelnost? Už víme, že existuje řada rizikových faktorů, které se podílejí na vzniku rakoviny. Také víme, že své tělo můžeme účinně poznávat a chránit pravidelným samovyšetřováním. Mohl by být záchyt onemocnění rakoviny prsu účinnější, kdyby všichni prováděli pravidelně samovyšetření? Ruce jsou při samovyšetření tím nejdůležitějším alarmem, který upozorní na změnu v prsu.

Samovyšetření prsu

Lékař za vámi nepoběží

Dalším dílem prevence, kterou mnozí podceňují, jsou preventivní prohlídky u praktického a gynekologického lékaře (pozn. pracovně-lékařské preventivní jsou zaměřeny na působení specifických účinků daného pracovního prostředí, jsou povinné, na rozdíl od obecných preventivních prohlídek).

Myslíte si, že když jste tzv. zdraví, tak se vás preventivní prohlídka netýká? Zdá se vám zbytečné, obětovat osobní volno za účelem prevence? – Vynechávání preventivních prohlídek může být jedním z hlavních důsledků rozvoje onemocnění do pokročilých stádií. I u rakoviny prsu platí – čím dříve odhalíme problém, tím lépe jej umíme řešit! Díky pravidelným prohlídkám, má Váš ošetřující lékař souhrnné informace o Vašem zdravotním stavu, včetně laboratorních výsledků. Nespornou výhodou zůstává také fakt, že se při návštěvě lékaře můžeme informovat přímo u zdroje. Nebojte se ptát se svého lékaře, je to také jen člověk!

Součástí gynekologické preventivní prohlídky je vyšetření prsou lékařem – v praxi se bohužel ukazuje, že někteří gynekologové svým pacientkám prsa nevyšetřují. Jedná se o jejich povinnost a Váš nárok, myslete na to, při příští prohlídce. Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře, zahrnuje „vyšetření od hlavy až k patě“. Zde má praktický lékař za úkol vyšetřit pohmatem prsa žen s predispozicemi (ženy s výskytem rakoviny v rodině, aj.). Mužskou populaci, s důrazem na ohroženou skupinu, by měli praktičtí lékaři informovat o existujících rizicích, která mohou vést ke vzniku rakoviny prsu.

Mamografie – nebojte se, nebolí

Screeningový program rakoviny prsu běží v České republice již od září roku 2002. Jedná se o speciální rentgenové vyšetření prsu, které velice účinně prokresluje tkáňové změny. Ženy, které vyšetření podstoupily, v menší míře uvádějí nepohodlí, případně nepříjemný pocit při stlačení prsu, ne však bolest.

Mamograf

Možná si říkáte, proč provádět samovyšetření prsu, nebo docházet pravidelně na preventivní prohlídky, když je tady mamografie. Je důležité vědět, že koncept screeningového programu rakoviny prsu vychází z dlouhodobých studií. Zároveň je screening třetím pilířem, který doplňuje preventivní opatření. Nejedná se o základní vyšetřovací metodu. Tou stále zůstává vyšetření prsu pohmatem. Jeden pilíř bez druhého sice stavbu nemusí zbořit, ale zcela jistě jí oslabí.

Žena, která dochází na pravidelné preventivní prohlídky, pravidelně provádí samovyšetření prsu a účastní se screeningového programu, je vítězkou. I muži, by měli mít na paměti riziko vzniku rakoviny prsu, zvláště pokud jsou ohroženi rizikovými faktory. Dbejte na své zdraví, za které jste si odpovědni vy sami.

 

Odkaz na stránku s anonymním online dotazníkem věnující se prevenci rakoviny prsu-  http://goo.gl/forms/V7HNWImgPp =

 

Autor článku: Marek Křibík

2.2.2015

autor: Marek Křibík


Další články

Na přehled všech komentářů