Všeobecná zdravotní pojišťovna před nedávnem zveřejnila s velkou pompou informace o analýze výkonů a nákladů kardiologů v Praze a Středočeském kraji. Podle největší pojišťovny v ČR ji toto srovnání umožní odhalit případné neefektivnosti a napovědět, s kým neprodloužit smlouvu. Pokud však VZP zamýšlela zvýšit tímto oznámením pozitivní vnímání o sobě, plán jí nevyšel. Naopak si uškodila.

Upozornila totiž, že systematicky nedělá ty činnosti, které by vykonávat měla už dávno. Cílem pojišťovny přece není jen zajistit dostupnou a kvalitní péči pro své pojištěnce, ale také zajistit ji za přijatelnou cenu. Tedy péči hospodárnou a ekonomicky efektivní. K tomu by ovšem měla mít adekvátní nástroje. K jednomu z nich by měla patřit důsledná analýza produkčních a finančních dat, která by např. odhalovala, které zařízení či lékař vykazuje mimořádně více výkonů, který spotřebovává neporovnatelně více materiálu, či který je v léčbě dlouhodobě neúspěšný.

Tam, kde by čísla vykazovala neodůvodněné odchylky, přišel by ke slovu revizní lékař, úprava smluv a úhrad, v krajním případě podání trestního oznámení za podvod. Do tohoto systému by měli být zapojeni i pojištěnci, kteří mohou z výpisu snadno zjistit, zda si některý z lékařů neúčtoval za neprovedený úkon. Kvalitní analýza dat by odhalila i skutečnost, kde v regionu chybí určitá odbornost, nebo naopak kde určitý typ zdravotní služby je nedostatečně využitý. Pak by mohlo dojít k optimalizaci sítě nemocnic i ambulantních specialistů.

VZP na sebe „práskla“, že zřejmě nic takového neprovádí a teprve nyní přišla s pilotním projektem, který prezentuje jako velkou událost. Přichází s křížkem po funuse, ale lépe později než nikdy. Zástupci státu ve správní a dozorčí radě by měli na VZP tlačit, aby se tento typ projektů co nejrychleji rozšířil na co největší část zdravotních služeb a celou republiku. Nikoli jen na vybrané regiony.

Bohužel, můžeme si jen domýšlet, jak bez výše uvedených nástrojů funguje rozhodování o přerozdělování téměř 150 mld. Kč. Pokud VZP tvrdí, že zmíněná analýza je počátkem nápravy, jak se dosud rozhoduje? Tímto jen posílila spekulace, že rozhodování probíhá na základě „kamarádských“ vazeb a vlivu místních politiků a ne na základě racionální kalkulace.

27.5.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů