Více než padesát absolventů Akademie pacientských organizací (APO) se účastnilo 2. října oficiálního setkání APO Alumni v rezidenci amerického velvyslance. Hosty byli čelní představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace, VZP či Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Cílem Akademie je pomoc pacientským organizacím, aby se mohly stát plnohodnotnými partnery v rozhodovacích procesech a diskuzi o českém zdravotnictví.

Mezi hlavními tématy setkání bylo postavení pacientských organizací ve zdravotnickém systému. Organizace se snaží být plnohodnotným partnerem státu i pojišťoven, jak to bývá obvyklé v některých západních státech. V tomto ohledu je však potřeba součinnost právě aktérů, kteří byli na setkání zastoupeni. Vůli zapojit pacienty do rozhodování na setkání deklarovali všichni zástupci hlavních aktérů českého zdravotnictví. Pozvání přijali i  náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví Josef Vymazal, náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP Petr Honěk, zástupkyně ředitele Ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová a vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Alena Šteflová.
Hosté promluvili o roli pacientských organizacích v ČR i v zahraničí či jejich institucionálním zakotvení. „Krátce po revoluci jsem si během svého pobytu v USA uvědomil, že role pacientských organizací ve zdravotní péči je zcela nezastupitelná. To bylo tehdy pro nás něco zcela nového. Jsem velmi rád, že v současné době působí v ČR okolo 200 takových sdružení, a že jejich význam a aktivní role se stále rozšiřuje,“ sděluje Josef Vymazal, náměstek ministra zdravotnictví. „Systém zdravotní péče nemůže být efektivní, pokud jsou z diskuse vyřazeni pacienti či jejich zástupci,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. Zřejmá byla vůle zapojit do diskuse o dostupnosti nových léčebných postupů či léků ty, kterých se léčba týká nejvíce. APO tak získala záštitu ministra zdravotnictví Martina Holcáta. My jen doufáme, že prohlášení zástupců se promítnou i do reálného prostředí českého zdravotnictví.
Na setkání vystoupili i zástupci zastřešujících pacientských organizací – ILCO, Asociace žen s rakovinou prsu a České asociace pro revmatické choroby. Předvedli nezastupitelnou role takových organizací a jejich význam pro pomoc pacientům a posléze i celé společnosti. Každý zdraví je potenciální pacient a zároveň je velice důležité, aby většinová společnost byla inkluzivní. Zástupci se v mnohém shodli na potřebách pacientských organizací. Chtějí být rovnocennými partnery státu a pojišťoven, aby mohly lépe hájit zájmy svých členů. Zazněly tak požadavky na systémovou podporu ze strany ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a vládních orgánů. Stát by měl být podporovatel jejich aktivit včetně zvážení příspěvků na jejich provoz. Právě financování jejich aktivit je hlavně v českém prostředí, které má dosud krátkou zkušenost s občanskými aktivitami, velice komplikované.
V současnosti působí v ČR kolem 200 pacientských organizací a skupin, téměř polovina z nich je plně aktivní. Nejvíce pacientských organizací se věnuje pacientům, kteří trpí onkologickými nemocemi, tělesně postiženým, diabetem a lidem s duševními poruchami. Celkem v ČR žije více než 4,5 milionu lidí, kterým by pacientské organizace mohly pomoci.
Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávacím projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který pomáhá  pacientským sdružením se rozvíjet a lépe hájit práva a potřeby pacientů. Projekt začal v roce 2012 a dodnes se do něj zapojila více než stovka účastníků z 57 pacientských organizací. Pracovníci organizací se učí zajistit vícezdrojové institucionální financování, firemní i individuální fundraising, práci s médii, se sociálními sítěmi či zákonné a daňové aspekty zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním.
3.10.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů