Z čeho plyne toto naše „zdání“? Před dvěma týdny se v Brně konala dvoudenní mezinárodní konference na téma karcinomu střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Sešla se zde opravdu „hvězdná sestava“ odborníků, lékařů, politiků, vysokých evropských úředníků i zástupců pacientských organizacích aby mluvili zejména o prevenci tohoto onemocnění a screeningových programech. Paradoxně však chyběli vedoucí pracovníci plátců péče, tedy zdravotních pojišťoven, které by vedle pacientů, měla prevence zajímat nejvíce, protože díky ní mohou následně ušetřit milióny za léčbu.  Je škoda, že výstupy z této konference byly v běžných médiích velmi malé, pravděpodobně toto téma není dostatečně “sexy”.
O závažnosti tématu vypovídá  neveselá statistika: Kolorektální karcinom se řadí mezi nejčastěji nově diagnostikované nádory a je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v Evropě. V České republice na ni umírá každý rok přes 4 000 lidí a naprostá většina z nich zbytečně! Tak jako u ostatních onkologických onemocnění platí, že čím dříve se na onemocnění přijde, tím je větší šance na přežití a často i úplné uzdravení. K včasné diagnostice napomáhají právě screeningové programy – tedy pravidelné vyšetření určité části populace. Je nepochopitelné, že ačkoli program běží již řadu let, zapojuje se do něj pouhá pětina cílové populace. Stejně tak je nepochopitelné, že pojišťovny, které  by na tom měly mít jasný ekonomický zájem, pokud už je nezajímá osud jejich pojištěnců, tuto akci ingorovaly. Každý týden přitom slyšíme zástupce zdravotních  pojišťoven vysvětlovat, proč nemohou proplácet to či ono se zdůvodněním, že jim chybí peníze. Přitom správně nastavená prevence by jim jejich rozpočty šetřila a mohly by ušetřené peníze investovat jinde.
Abychom byli spravedliví, ani ministerstvo a jeho hlavní představitel nemá v důležitosti prevence tak úplně jasno. Ministr Heger se do problematiky “ponořil” tak intenzivně,  že mu z toho vyšlo, že samotný screening je zdarma. Pochopitelně není, ale všechny studie efektivity ukazují, že se bohatě vyplatí vzhledem k následné, často velmi nákladné léčbě v pokročilém stádiu onemocnění.
V čem ale ministerstvo zapracovalo dobře, bylo jejich PR. Ministrovi, přes jeho malý podíl na celé akci, dokázalo zařídit dostatečný mediálního kredit z akce. Proti tomu nic ale nechť ministerstvo také koná. Od roku 2009 má od EU k dispozici 100 mil. Kč na osvětovou kampaň. Peněz bylo původně více, ale spousta se jich neúčelně rozkutálela ještě před ministrovým příchodem. Účelná a dobře zacílená kampaň může  zachránit spoustu životů.
Pochvalu za osvětu v případě kolorektálního karcinomu náleží občanskému sdružení OnkoMaják – Střevotour. Jezdí po republice s nafukovacím maketou tlustého střeva a přidává tolik potřebné informace a osvětu. Na jejich stránkách (http://www.onkomajak.cz/) se dozvíte více.
A na závěr připojíme důležitou rovnici jednoho z účastníků konference –  čím vice informací, tím méně kolorektálního karcinomu. Všichni by měli vědět, že současná podoba screeningu kolorektálního karcinomu, hrazená z veřejného zdravotního pojištění je následující:
Od 50 do 54 let orientační test na skryté krvácení ve stolici každý rok
Od 55 let test jednou za dva roky s možností podstoupit screeningovou kolonoskopii (vyšetření tlustého střeva) .
21.5.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů