Meditace, Jak je důležitý stav štěstí, Udělej si své vlastní zdraví, Nový kontext zdravotnictví či Přehodnocení současného konceptu stárnutí. Připomínají vám tato témata nabídku nějakého podezřelého alternativního léčitele či falešného proroka? Nikoli, jsou to vybraná témata, kterými se, mimo jiné, zabývali přední manažeři, ekonomové a politici v rámci letošního Světového ekonomického fóra v Davosu.

Jako červená niť se příspěvky mnohých „hlav pomazaných“ linul požadavek na důraz na udržení zdraví lidí. A tato priorita není jen v kompetenci zdravotníků, ale celé společnosti a zejména lidí samých. Představovaly se příklady dobré praxe, kdy se do kampaně za zdraví přidávají města, obce, zaměstnavatelé, školy, nadace a mnoho dalších institucí a jednotlivců.

Nejde přitom o virtuální projekty (jako v české kotlině, když se potřebují utratit evropské peníze), ale konkrétní motivační programy, mnohdy financované z privátních peněz, kde subjektem zájmu je člověk pečující aktivně o své zdraví. Zdraví totiž není jen kategorii osobní ale také veřejnou – jako záruka hospodářské prosperity.

11.2.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů