Že má pacient na pravidelnou preventivní prohlídku u praktického lékaře nárok každé dva roky, by měl vědět každý. Na preventivní kontroly k nim chodí přibližně 32 % české populace. Za posledních pár let se procento zvýšilo, stále se však nevyrovná počtu preventivních prohlídek u našich západních sousedů. Ještě méně pacientů pak ví o tom, že preventivní vyšetření mohou podstoupit přímo u konkrétního specialisty – například kardiologa či neurologa. Přestože si za návštěvu připlatí, mají jistotu hloubkové a precizní diagnostiky v prostředí, které se úzce specializuje na jeho problém.

 

U ambulantních specialistů je návštěvnost preventivních prohlídek mnohem menší. Tvoří pouhých 5 % všech našich úkonů. Včasným záchytem onemocnění nebo odhalením rizika jeho vzniku přitom chráníme zdraví pacienta a zároveň snižujeme náklady na další léčbu. Předcházíme totiž zbytečným hospitalizacím a nutnosti nákladných operací.

Krok, kdy před odesláním na vyšetření ke specialistovi navštívíme svého praktického lékaře – nejčastěji s prosbou o žádanku – bere většina z nás jako nutnost a je tak trochu pozůstatkem z dob minulých. Běžná prohlídka u praktika ale nemusí problém vždy odhalit. Jediná kontrola za dva roky, kterou v současnosti hradí zdravotní pojišťovny v rámci prevence, sestává obvykle z rozhovoru s lékařem a takzvaného fyzikálního vyšetření. Jeho součástí, zaměřenou na srdce, bývá přeměření krevního tlaku, kontrola hladiny cukru a tuků v krvi, a v některých případech EKG natočené v klidovém stavu. Z hlediska prevence je to kriticky málo. 

Pro většinu pacientů prohlídkou u praktika veškerá preventivní péče končí a mají na dva roky tzv. vystaráno. Tento přístup je ale u některých onemocnění krátkozraký a může přinést komplikace. Pacientům, kteří mají podezření na konkrétní onemocnění, nebo jej mají v rodinné anamnéze, proto doporučujeme navštívit rovnou ambulanci specialisty, a to i bez žádanky.

V čem spočívá výhoda návštěvy přímo u specialisty? Především ve větší vybavenosti specializovaných ordinací, které jsou uzpůsobeny příslušné odbornosti lékaře, a přispívají ke stanovení preciznější diagnózy. Prohlídky u specialistů mají potenciál odhalit i subtilnější příznaky onemocnění. Pacientům se tak dostane léčby podstatně dříve, což je u většiny nemocí zásadní. 

Další výhodou prohlídky u specialisty je také větší rozsah vyšetření a z toho plynoucí podstatně zvýšený rozsah informací, které pacient na jejím konci dostane.Stejně jako u praktického lékaře je totiž výstupem vyšetření lékařská zpráva. Předností vyšetření u specialisty je také například mnohem hlubší praxe v oboru a zkušenosti se specifickými léčivy a léčebnými postupy. V neposlední řadě si pacienti ušetří cestu pro žádanku k praktickému lékaři a s ní spojené vysedávání v čekárně. 

3.2.2023

autor: MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR


Další články

Na přehled všech komentářů