Toto jsou zásady komunikace na webu a dalších stránkách OZdravotnictví.cz (např. facebook, blog … atd.).

Celý tým projektu OZdravotnictví je potěšen tím, kolik čtenářů náš projekt zaujal, kolika čtenářům se příspěvky libí a kolik aktivních diskutujících máme. Našim dlouhodobým záměrem je kultivovat diskusi na téma českého zdravotnictví. V posledním týdnu se ale množí autoři příspěvků, kteří nedodržují základní a minimální pravidla komunikace, jako je psát k tématu nebo nepoužívat vulgární výrazy.
Abychom ochránili většinu našich čtenářů, dovolujeme si se navrhnout velmi stručná etická pravidla, kterými bychom se všichni měli řídit. Příspěvky, které pravidla budou hrubě porušovat, budeme mazat.
Každý účastník diskuse má právo se svobodně vyjadřovat, aniž však zasahuje do práv ostatních, např. formou poškozování jejich dobrého jména nebo soukromí.
Opodstatněná a na faktech založená kritika kohokoli a čehokoli je možná, avšak bez vulgarismů, urážek, vyhrožování a osobních výpadů.
Neuveřejňujeme informace nepravdivé, chybné či neúplné, zvláště pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit nějakou osobu či skupinu osob.
Nebudeme tolerovat propagaci ani vyjádření rasové, národnostní, náboženské ani jiné nesnášenlivosti.Nepřípustná je propagace násilí jako prostředek pro řešení konfliktů či problémů.
Nepřipustíme také obtěžování, urážení, zastrašování nebo zesměšňování jiných účastníků diskuse.
Věříme, že nám tato pravidla pomohou udržet diskuzi zajímavou, přínosnou a věcnou . A dál se budeme moct veřejně vyjadřovat k problémům v našem zdravotnictví a možná i jeho směřování příznivě ovlivnit.