MUDr. David Kostka

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) byla vyhlášena nejlepší zdravotní pojišťovnou roku 2015. Co si myslíte, že pojišťovně vítězství v anketě přinese?

Na toto ocenění jsme velmi hrdí především proto, že jsme ho získali na základě názorů mnoha desítek odborníků – jak lékařů, tak i ředitelů nemocnic a i na základě názorů pacientů, klientů zdravotních pojišťoven. Vypovídá o tom, že jsme schopni platit za péči lékařům včas, že nezpožďujeme zbytečně platby, že jsme tedy solventní společnost, která umí i vybírat pojistné. A že dokážeme svým klientům zajistit dostupnou, kvalitní, moderní zdravotní péči včetně té nejnákladnější. A co nám ocenění přinese? Kromě radosti a hrdosti velkou zodpovědnost. Je to obrovský závazek. Nutní nás k ještě většímu úsilí, abychom si vše, co jsem vyjmenoval, zachovali.

Termín pro změnu pojišťovny je do 31. 3. 2016. Myslíte si, že vítězství v anketě bude mít vliv na rozhodnutí lidí při rozhodování o změně pojišťovny?

To bych byl asi příliš velký optimista. Občané se většinou rozhodují spontánně, spíše pod vlivem emocí, doporučení přátel, podle nabízených bonusů. Je to škoda. Myslím, že by se jim hodně vyplatilo přemýšlet jaksi „globálněji“. Problém však je, že nemají dostatek kvalitních informací. Jsou pod vlivem médií, které velmi zjednodušují, a mnohdy ani sami novináři se neorientují v problematice, což jim nemůžeme vyčítat, protože zdravotní systém u nás je velmi složitý.
Takže já osobně občanům doporučuji: než vás zláká nějaký bonus, zvažte nejprve, zda pojišťovna, ke které chcete přejít, má dobrou pověst u vašich lékařů, zda jim platí za práci včas a dobře. Ptejte se jich, zda vůbec mají s uvažovanou pojišťovnou uzavřenou smlouvu, aby vás mohli i nadále ošetřovat. Pokud ne, nepřestupujte, protože byste si velmi ztížili přístup k zdravotní péči. A to je mnohem důležitější, než jednorázová výhoda několika stokorun za věc či službu, kterou možná ani nepotřebujete. Spousta nabízených bonusů bývá navíc nějak podmíněna či časově omezena. Hledět jen na bonusy je opravdu krátkozraké.

 

Jaké hlavní výhody oproti ostatním pojišťovnám nabízíte pojištěncům, kteří uvažují o přestupu právě k ZP MV ČR?

Chci zdůraznit, že ZP MV ČR postupem let vyrostla v druhou největší zdravotní pojišťovnu v zemi a v lídra mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. Daří se jí hospodařit tak, že je schopná hradit klientům i tu nejnákladnější zdravotní péči, a přitom platí lékařům a nemocnicím včas bez zpožďování. Má smlouvy s těmi nejlepšími lékaři, nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními po celé zemi.
Kromě toho nabízí svým klientům zajímavé a ojedinělé projekty na podporu zdraví. Její základní filozofií je podpora zdraví a prevence, protože je opravdu mnohem lepší zůstat dlouho zdravý, než být sebelépe léčen.
Proto jako první přišla před více než pěti lety s projektem aktivní podpory zdravého životního stylu Zdraví jako vášeň, který má i svůj samostatný web www.zjv.cz. Díky němu například už stovky klientů absolvovaly zajímavý tříměsíční kurz Změním se, pod vedením známého specialisty na výživu Petra Havlíčka. Naučili se lépe a zdravěji stravovat a hýbat a ztratili i nějaké to kilo nadváhy. Navíc, naši klienti stále častěji chodí na preventivní prohlídky, zajímají se o své zdraví, kontrolují si v Kartě života elektronické výpisy vykázané zdravotní péče a ozývají se, když je něco v nepořádku. Jsme rádi, že mnozí naši klienti tuto strategii podpory zdraví pochopili a přijali za vlastní.

MUDr. David Kostka

A klasické bonusy nenabízíte?

Samozřejmě že ano. Nabízíme klientům řadu bonusů v rámci fondu prevence ať už jde o příspěvky na očkování, různá vyšetření, bezlepkovou dietu pro děti, příspěvky pro těhotné a kojící ženy a další. Podrobnosti lze najít na našem webu www.211.cz nebo www.zpmvcr.cz.
Přispíváme dětem na oční vyšetření PlusOptixem, což je speciální bezkontaktní přístroj k měření dioptrií a odchylky šilhání u dětí. Jeho výhodou je, že vyšetření je velmi rychlé, bezbolestné a lze jím vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření ještě velmi malé. Lidem, trpícím lupénkou, přispíváme na přípravky pro zevní aplikaci na kůži. Klienti mají možnost přihlásit se i na komplexní onkologické vyšetření v renomovaném Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Co bychom uvítali je, kdyby nám legislativa umožnila nějak ocenit ty klienty, kteří dbají o své zdraví. Tuto možnost zatím nemáme, ale věřím, že by byla velkým přínosem jak pro samotné občany, tak pro pojišťovnu i celý zdravotní systém.

Ve funkci generálního ředitele ZP MV ČR budete zakrátko půl roku. Jak byste toto období zhodnotil? Úspěchy či neúspěchy?

Myslím, že půl roku je na hodnocení poměrně krátká doba. Hned po svém nástupu do funkce jsem prohlásil, že na filozofii zdravotní pojišťovny se nic zásadního nezmění. ZP MV ČR i nadále zajišťuje a hradí svým klientům tu nejkvalitnější léčbu a stále podporuje prevenci a zdravý životní styl.
Stejně tak přistupujeme i k zdravotnickým zařízením: s těmi, které splňují legislativou dané podmínky a poskytují kvalitní zdravotní služby, beze změny úzce spolupracujeme, chováme se k nim férově a platíme za jejich služby včas.
Kromě toho rozšiřujeme síť lékařů, kteří od nás dostávají smlouvy na dobu neurčitou. Už loni jsme nabídli smlouvy na dobu neurčitou ambulantním specialistům a letos praktickým lékařům a gynekologům. Chceme tak podpořit a stabilizovat smluvní síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče. Tyto smlouvy obdrží celkem 14 600 lékařů.

Vnímáte rivalitu s ostatními zdravotními pojišťovnami, nebo vnímáte trh jako stabilizovaný?

Obojí. Zdravotní pojišťovny jsou tady proto, aby si konkurovaly. Tedy – to byl záměr při vzniku novodobého zdravotního systému. Bohužel, tento záměr se nepodařilo dotáhnout do konce, takže prostor na konkurenci máme jen velmi malý. A místo, aby se rozšiřoval, je nyní některými legislativními opatřeními ještě zužován.
Systému a především pacientům by prospělo více volnosti pro pojišťovny ve smluvních a úhradových ujednáních. Ve veřejnosti se díky médiím uhnízdil nepochopitelný rovnostářský názor, že pojišťovny by měly platit všem stejně, že jedině tak dosáhneme spravedlivého rozdělení peněz, určených na léčbu pacientů. Takto zjednodušovat zrovna v medicíně, kde každý případ je individuální, stejná terapie se vyvíjí pokaždé jinak, každé tělo reaguje jinak, může být až nebezpečné. Navíc, i každá nemocnice je samostatný systém, který nelze jednoduše „unifikovat“.
Jsem přesvědčen, že pokud by pojišťovny získaly více smluvní a úhradové volnosti a více by si opravdu konkurovaly, systému i občanům by to jen prospělo. Ukázalo by se časem, že lze léčit lidi kvalitně a přitom efektivně.

30.3.2016

Text: Martin Černý


Další články

Na přehled všech rozhovorů