Molnupiravir – ústně podávaný lék na covid-19 vyvíjený společnostmi MSD a Ridgeback Therapeutic je u konce třetí fáze testování. V ní prokázal snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí přibližně o 50 %, a to u ambulantně léčených pacientů s mírným a středním průběhem nemoci. Dokončení třetí fáze výrobci očekávají do několika týdnů.

Na dotazy portálu OZdravotnictvi.cz odpovídal Jakub Zadák, který má ve společnosti MSD na starosti vstup nových produktů na trh.

Jaké přínosy má nový lék na covid-19 oproti těm stávajícím, tj. které se již v ČR podávají?

Žádné srovnávací studie s jinými dostupnými terapiemi nejsou k dispozici a srovnání tak není na místě. Molnupiravir může být podáván ústně bez nutnosti hospitalizace. V případě schválení to může být první ústně podávaný lék na covid-19.

Proti jakým mutacím se lék testoval a jsou výsledky stejné např. u mutace delta jako u původního koronaviru?

Virové mutace po celém světě zhoršují epidemickou situaci, to musíme mít rozhodně na paměti. Výsledky v klinické studii ukazují, že molnupiravir má stálou účinnost proti variantám Gamma, Delta a Mu.

Liší se výsledky dle věkových kategorií?


Účastníci studie jsou různorodí, co se týká věku a dalších rizikových faktorů jako například dibates či obezita. Závěry studie se v tomto neliší.

Lze laicky a stručně popsat, jak lék působí proti viru?

Molnupiravir vstupuje do virové RNA, kde způsobuje mutace, a zamezí tak dalšímu množení viru v těle.

7.10.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů