Jedna z největších českých nemocnic, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, má od začátku dubna nového ředitele – Jana Votavu. Ten v nemocnici do té doby působil jako náměstek pro léčebnou péči. Položili jsme mu několik otázek.

Začněme aktuálním tématem: Zaznamenala Vaše nemocnice nárůst pacientů kvůli uprchlíkům z Ukrajiny? Pokud ano, na jakých odděleních či klinikách nejvíce?

Žádný masivní nárůst jsme nezaznamenali. V souladu s pokynem zřizovatele jsme obratem zřídili UA pointy pro příchozí pacienty dospělé, dětské, i pacientky gynekologické a těhotné.

Jaké jsou Vaše priority ve funkci ředitele FNKV?

  • udržení stabilní ekonomické situace
  • realizace evropských dotačních titulů (REACT) a dodržení jejich harmonogramu
  • navýšení počtu a objemu veřejných zakázek
  • nastavení nových manažerských postupů
  • nastavení jasné řídící struktury a revize managementu

Budete prosazovat velké investiční akce, případně jaké?

Ano, budu prosazovat i větší investiční akce, které budou zapadat do celkové koncepce rozvoje FNKV schválené MZ ČR. Bude třeba provést seriózní revizi projektu Traumacentra a připravit alternativní varianty vývoje. Následně po dohodě se zřizovatelem postupovat nějakým jasně dohodnutým směrem. A s tím souvisí i větší či menší stavební investiční akce. Některé investiční akce menšího rozsahu jsou již připraveny. A nelze zapomenout na realizaci akcí v rámci programu REACT. 

11.4.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů