S ředitelem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (VoZP) Josefem Diesslem jsme hovořili o tom, jak je připraven na nejrůznější problémy spojené s epidemií koronoviru.

Pane řediteli, jaké kroky VoZP provedla či připravuje pro poskytovatele zdravotních služeb v současné epidemiologické situaci?

Těch opatření je celá řada. V přímé souvislosti s aktuální epidemií vyhoví VoZP všem odůvodněným žádostem poskytovatelů o změnu struktury lůžkového fondu – mám na mysli infekční lůžka, lůžka v izolaci a ventilovaná lůžka – a při vyúčtování zohlední zvýšený počet překladů na lůžka následné a dlouhodobé péče. Kromě toho jsme do odvolání zrušili veškeré fyzické revize i externí kontroly u poskytovatelů. V souvislosti s nákazou COVID-19 jsme připraveni při závěrečném vyúčtování roku 2020 vyjmout vybrané diagnostické skupiny z regulací.

Co však nyní lékaře zajímá asi nejvíce, je výše úhrad. U konkrétního poskytovatele jsme ochotni upravit výši předběžné měsíční úhrady – avšak na jeho žádost a s řádným odůvodněním. Jde zejména o případy, kdy je poskytovatel nebo jeho zaměstnanec několik týdnů v karanténě, čímž dojde k zásadnímu poklesu objemu poskytnutých služeb.

Podporuje VoZP dálkovou komunikaci pacientů s lékaři?

Ano, přechodně netrváme na fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty například v souvislosti s vypsáním e-receptu, poukazu na zdravotnické pomůcky nebo žádanky na další vyšetření. To vše uhradíme, ale ve zdravotní dokumentaci o tom vzdáleném výkonu musí být záznam. Podobně uhradíme také například logopedické nebo psychologické konzultace na dálku (třeba přes videochat), které by za normálních okolností vyžadovaly přítomnost pacienta v ordinaci.

Jak mohou pojištěnci dálkově komunikovat přímo s VoZP po uzavření jejích poboček?

K tomu účelu jsme vytvořili seznam krizových telefonních kontaktů přímo na naše pobočky a další klientská místa, dále jsou přímo u vchodů na našich pobočkách klientům k dispozici sběrné boxy, kde mohou nechat listinné dokumenty. Boxy pravidelně vybíráme a písemnosti průběžně zpracováváme, jde zejména o žádosti o příspěvky z programů prevence, které k nám lze dostat i poštou. Takže to se nezastavilo a klientům peníze posíláme i nadále. Pojištěncům je samozřejmě k dispozici také call centrum, byť musím požádat o shovívavost, protože počet telefonátů a e-mailů je v posledních týdnech skutečně enormní. Stále častěji s námi klienti komunikují i přes chat na Facebooku.

Reaguje VoZP i změnou ve skladbě preventivních programů?

Jako první pojišťovna jsme urychleně zavedli mimořádný třísetkorunový příspěvek na dezinfekční přípravky na ruce, dostupný všem našim pojištěncům, a to nad rámec ostatních finančních příspěvků, které si mohou vybrat ve standardních preventivních programech. Chtěli jsme lidem přispět na to, co skutečně má preventivní efekt, a hygiena rukou je v současné situaci zásadní. Naopak jsme po zralé úvaze záměrně nezavedli příspěvek na testování na přítomnost koronaviru v těle pro samoplátce. Jen bychom tím totiž motivovali lidi bez příznaků, aby se nechali testovat „pro jistotu“, což by jen více a více zahlcovalo přetížené laboratoře. Nemůžeme a nechceme ignorovat úpěnlivé volání zdravotníků, aby se nechali testovat pouze lidé s indikací od hygieny a lékaře. A ti za testování neplatí.

Vyjde VoZP nějakým způsobem vstříc plátcům péče, především OSVČ, kterým po vyhlášení nouzového stavu prudce poklesly příjmy?

Už minulý týden jsme reagovali na posunutí termínu daňových přiznání tím, že jsme adekvátně posunuli také termín pro podání Přehledů OSVČ, a tuto informaci jsme zveřejnili na webu. Mezitím bylo v parlamentu schváleno také půlroční odpuštění minimálních záloh OSVČ na zdravotní pojištění, což je ale z pohledu zdravotních pojišťoven velký problém, protože jenom toto opatření jim podle odhadů škrtne více než osm miliard korun.

Mnohem větší výpadek však bude v celkovém výběru pojistného zejména za zaměstnavatele. První odhady hovoří o 40 miliardách korun, což je zhruba celková výše rezerv zdravotních pojišťoven. Ty se tedy bez zásadní kompenzace rozplynou už letos. Hrozbu vidím zejména pro příští rok a ty následující. Je potřeba si uvědomit, že zdravotní pojišťovny nemají kromě plateb za tzv. státní pojištěnce žádné jiné relevantní zdroje příjmů než odvody zaměstnanců a právnických osob na zdravotní pojištění, nemohou v těžkých časech vydat dluhopisy nebo si vzít úvěr.

Už teď je zřejmé, že pokud současný výpadek nebude v roce 2021 dorovnán, a jedinou možností jsou právě úhrady za tzv. státní pojištěnce, budeme muset jednat o úpravě úhrad. Dávno před vypuknutím této epidemie jsem opakovaně varoval, že bez strukturálních změn nebude možné udržet úhrady zdravotní péče v současném rostoucím trendu. Nynější krize nás bohužel k této situaci velmi nepříjemně přiblížila.

27.3.2020

Text: ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů