Hospicové občanské sdružení Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Na stránkách auto.cestadomu.cz se snaží získat peníze na nové auto a tím umožnit lékařům a zdravotním sestrám cesty domů. Na dotazy týkající se tohoto projektu nám odpověděla zdravotní sestra Cesty Domů Kateřina Bransburg.

Pro koho bude auto k dispozici?

Pro zdravotnický tým Cesty domů, tedy pro lékaře a sestry, kteří poskytují paliativní péči pacientům převážně onkologickým, ale i s jinými onemocněními a to ve všech věkových kategoriích. Již v dnešních dnech máme v péči prvního dětského pacienta, kterému poskytujeme systémově komplexní paliativní péči a v příštím roce bychom počet dětských pacientů chtěli rozhodně zvýšit.

Za jakým účelem bude auto využíváno?

Pro denní zajištění plánovaných návštěv, ale i pro noční a víkendové akutní pohotovostní výjezdy. Momentálně máme z kapacitních důvodů pouze 13 pacientů, ale v listopadu to bylo 22 pacientů. A troufám si říci, že při zlepšení naší mobility bychom jejich počet byli schopni zvýšit. Využíváme skútr, elektrokola, MHD, ale pro převoz pomůcek jako je koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace aj. to bez auta nelze.

Zmiňujete, že ročně vykonáte 3700 návštěv u pacientů. Kde všude svoji pomoc nabízíte?

Na území hlavního města Prahy, což může znamenat od Ruzyně po Újezd nad Černými lesy a od Vinoře po Lipence. Právě cesta do okrajových částí Prahy je bez auta tak časově náročné, že nemůžeme stihnout poskytnout péči více pacientům.

Jaký by byl ideální počet automobilů, aby poptávka a pomoc pacientům byla stoprocentně pokryta?

Ideálně, aby každá sestra měla vůz k dispozici, tedy v tuto chvíli sedm. Ale vnímám jako důležité zdůraznit, že díky špatnému systémovému řešení paliativní péče v České republice – domácí hospicová péče stále není hrazena ze zdravotního pojištění – se Cesta domů není schopna postarat v Praze o všechny pacienty, kteří o tuto péči žádají. Kdybychom měli další auto, což by zlepšilo a usnadnilo naši mobilitu, zajistili bychom péči více pacientům.

18.12.2014


Další články

Na přehled všech rozhovorů