Rostoucí ceny energií i dalších nákladů dopadají také na nemocnice. Především o tom jsme hovořili s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) Michalem Čarvašem.

Jak v současné době členské nemocnice AČMN zvládají nárůst cen energií?

V letošním roce dle dat z našich členských nemocnic za 1. pololetí 2022 narostly náklady na energie o cca 50 % proti roku 2021. Toto pokrývají rezervy a úhrady nemocnic z minulého roku. Pro rok 2023 očekáváme růst až na 300 % roku 2021 i přes zastropování cen. Nemocnice i kraje nakupují a nasmlouvávají kontrakty na rok 2023 nebo jeho část převážně na komoditní burze za spotové ceny + marži distributora. Výhodu mají ti, co využívají zdroje tepla z uhlí nebo mají delší kontrakty i pro rok 2023, ale těch je menšina.

Jak významnou pomocí je vládou stanovený cenový strop?

Určitě to pomůže, protože spotové ceny z léta byly ještě cca 2x vyšší než je tento strop a nejistota získat smlouvu na příští rok byla vysoká. Ale velmi výrazný růst nákladů bude i tak.

Pokryje 8% navýšení plateb od pojišťoven na základě úhradové vyhlášky na příští rok nárůst všech nákladů?

Nepokryje. Jen energie z 8 % ukrojí v průměru 4,5 %. Zbylé 3,5 % pro inflací tažené nárůsty cen zdravotnického materiálu a provozních komodit ani růst platů o alespoň 4 % nebude stačit.

Navíc se zdá, že zdravotní pojišťovny nastaví výši záloh dle úhrad roku 2019 bez započtení dalších nákladů na COVID a bez předpokládaného nárůstu úhrad v oblasti výkonové úhrady CZ DRG, takže u řady nemocnic bude výše zálohy od pojišťoven nižší, než jaká byla v lednu 2022!!!

Vláda zatím nestanovila nárůst platu zdravotníků svým nařízením. Jak velký nárůst platů a mezd personálu je pro AČMN únosný?

Kolektivní vyjednávání zatím začínají. Únosný z pohledu nízkého růstu úhrad je jiná hodnota než únosný dle požadavku odborů a zaměstnanců. Předpokládám ale, že se bude pohybovat maximálně kolem 4% růstu.

25.11.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů