Senátor za Brno a předseda senátního Výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS) vede v současnosti pracovní skupinu na téma připojištění ve zdravotní a sociální péči. Právě na toto téma jsme mu položili několik otázek:

V současné době se diskutuje téma připojištění na zdravotní, resp. sociální péči. Jaké přínosy by takové připojištění mělo?

Připojištění přinese do systému veřejného zdravotního pojištění a do systému sociálního nové soukromé zdroje a tím zvýší objem disponibilních zdrojů v obou systémech. Pro klienty v systému zdravotním možnost využít jiné způsoby poskytování zdravotní péče. V systému sociálním jistotu pro sebe i ostatní členy rodiny se zajištěním dlouhodobé péče na zdravotně sociálním pomezí v adekvátním rozsahu.

K jakému typu se kloníte, dobrovolnému vs. povinnému, prováděnému soukromými pojišťovnami či prostřednictvím současně fungujících zdravotních pojišťoven, resp. jejich dceřinými společnostmi?

Zásadně musí být připojištění či pojištění dobrovolné. V případě připojištění zdravotní péče je optimální realizace cestou dceřiných společností existujících zdravotních pojišťoven. V pojištění dlouhodobé péče je vhodnější realizace cestou komerčních pojišťoven.


Na co by se podle Vás lidé mohli připojistit, jde o dlouhodobou péči na zdravotně-sociálním pomezí, o stomatologii apod.?

Připojištění/pojištění dlouhodobé péče je v různých variantách již připraveno. U péče zdravotní půjde v prvé řadě o jiný způsob poskytování zdravotní péče-její organizace, průchod systémem, nové postupy a technologie nehrazené či částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

18.12.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů