V mnoha regionech se stal nedostatek zubních lékařů palčivým problémem. Mluvili jsme o něm s prezidentem České stomatologické komory (ČSK) Romanem Šmuclerem.

Před rokem byla pro zubaře zavedena agregovaná platba od pojišťoven, podobná jako kapitační u praktiků, tj. za registrovaného pacienta. Domníváte se, že toto opatření mělo slibovaný efekt, tedy že zubní lékaři budou více ochotni podepisovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami?

To nebylo vůbec cílem. Agregovaná platba po 30 letech, kdy se neřešilo, kdo je a kdo není registrován, tak se v tom udělal pořádek. Lékaři měli cca 30-40% chybovost, tedy mnoho jakoby registrovaných registrováno nebylo. A lékaři se registracím, které jim dělají problémy, vyhýbali. Dnes registrace takřka přesně odpovídají realitě a jde po jednotlivých měsících mapovat situaci a zároveň se počet neregistrovaných neustále zlepšuje. To je velké vítězství.

Smlouvy ale lékaři podepisují, jak otvírají praxe a to je věc spíše času. A pak je to otázka toho, zda se platí moderní postupy, třeba tzv. „bílé výplně“, nebo endodoncie. To agregovaná platba neřeší. Neřeší ani to, že se ve stomatologii platí mnohem méně, než v jiných oborech. Jakmile dosáhneme toho, že bude platba třeba za prohlídky odpovídat zákonu a pokrývat náklady, smlouvy podepíšou skoro všichni jako v Německu. Proč složitě „tahat“ peníze z pacientů za základní věci, když by to hradila pojišťovna. Pak bez smlouvy nejde existovat.

Zdůrazňujete, že v ČR není zubařů nedostatek, ale problémem je jejich nerovnoměrné geografické rozložení. Myslíte si, že kraje a obce v této záležitosti dělají hodně, nebo by měly změnit svůj přístup k tomuto problému?

Kraje mají zajistit péči. Mají na to spoustu peněz, ale dávají je jen do nemocnic. Pojišťovny hradí stejně v Praze jako v malé vísce. Kraje mohou podpořit provozními dotacemi péči tam, kde je potřeba. V každém kraji je několik z mnoha důvodů problémových míst. Je to i zpětnovazebné. Politici nebudou říkat, že musí být všechno všude, ale spočítají si, kde to je opravdu nutné podpořit. Tuto zkušenost máme s pohotovostmi. Obvykle nová reprezentace po volbách chce služby každý den, mnoho hodin, pak zjistí, že to musejí zaplatit a někdy je obrácený výsledek: otevřeno na dvě hodiny s frontami a neuspokojenými lidmi. Politika musí být spíše management, než sliby.

ČSK ohlásila novou aplikaci. Jak by mohla pomoci s řešením nedostupnosti stomatologické péče?

ČSK má jedinou funkční informaci v ČR, kde stomatologové jsou, na dent.cz už roky. To je cenné, ale chceme jít dál. Teď pracujeme s partnery na nadstavbě, které by párovala okamžitou poptávku s kapacitami. Potřeby ale i možnosti lékařů jsou různé. Třeba já roky nečistil kořenový kanálek, nezhotovoval výplně. Ale jsem chirurg a často zmiňované důchodce nabírám ve velkém – obvykle potřebují extrakce a celkové náhrady. 

Je tedy nejenom potřeba ukázat, kde jsou ordinace, ale kdo právě teď může vzít pacienta asi zdravého na prohlídky a naopak, kdo má kapacitu na velkou sanaci. Teď se po telefonu zbytečně paušálně odmítá, což budí emoce. Kolegové nabírají až pacienty, kteří přijdou osobně, a lékař zjistí, co je potřeba. Tohle je role zdravotních pojišťoven, jsou za to placené v miliardách, my si to platíme ze svého, ale situace je tak špatná, že to prostě někdo už vyřešit musí.

27.1.2023

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů