Ruth Tachezy vede výzkumnou skupinu v centru Akademie věd ČR a University Karlovy Biocev a působí jako vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK. Taktéž se připojila k iniciativě týmů expertů Sníh a je členkou Mezioborové skupiny pro epidemické situace.¨

Paní doktorko, jaké jsou aktuální poznatky o účinnosti vakcín proti přenášení nákazy?

Očkovaný jedinec šíří virus méně, neboť vakcína sice nechrání 100% proti infekci, ale aspoň ze 40 %. K tomu existuje pěkná infografika, kterou jsem dostala v mailu. (Pozn.red – infografika na základě studie z Nizozemí z letošního září). 

Jak ovlivňuje vakcína velikost virové nálože?

Vakcinovaní mohou mít po krátkou dobu po nakažení stejnou virovou nálož, ale hladina klesá rychleji než u nevakcinovaných.

Co byste vzkázala mladým jedincům, kteří se domnívají, že CoViD-19 pro ně není rizikový?

Onemocnět mohou i mladí a mít vážný průběh a dlouhodobé následky, což vidíme přímo nyní v reálné situaci.

7.12.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů