Zdeněk Hostomský je přední český virolog a biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Kromě toho se na počátku října zapojí do klání o senátorský mandát. Měli jsme možnost položit mu několik otázek.

V médiích jste se negativně zmiňoval o plošném zavádění roušek. Jaká opatření by měla podle vás v současné pandemické situaci větší smysl a efekt?

Roušky můžou sehrát pozitivní roli v uzavřeném prostoru s mnoha lidmi, kde se ale nasazují na relativně krátkou dobu (dopravní prostředky, obchody, úřady) a s tím problémy nemám. Nakonec mám alternativu do toho obchodu nevstoupit, anebo místo tramvají jít pěšky.

Plošná nařízení, aby se roušky  dlouhodobě nosily v zaměstnání, nebo aby je nosili žáci ve školách, nebo lidé v restauracích, mi ale připadají kontraproduktivní. Jde spíše o symboliku, nepodpořenou daty. Zde bych nechal lidem možnost volby, aby sami konkrétní situaci a rizika posoudili.

A povinné nošení roušek venku na čerstvém vzduchu už postrádá jakékoli opodstatnění a jde spíše o alibismus a obtěžování občanů. Pevně doufám, že toto se už znovu nezavede. Po půlroce epidemie ve světě bylo analyzováno 1400 případů masivního šíření viru (tzv. superspreader events). V 97% šlo o akce v uzavřeném prostoru a zbylá 3% byly smíšené akce, které proběhly jak venku tak uvnitř.

Daleko účinnější  je posílit svůj imunitní systém zdravým životním stylem, vitamínem D, základní hygienou. A naučit se s virem žít. V těch těžkých případech onemocnění COVID-19, kterých je naštěstí málo, jsou už k dispozici léky a postupy, které mohou pacientům výrazně pomoci. A nové léky taky brzy přijdou.

Podílí se Ústav organické chemie a biochemie AV na výzkumu týkajícího se koronaviru?

Ano, na jaře jsme velmi operativně začali vyvíjet testovací soupravu na přítomnost viru, která byla vyrobena výhradně z dostupných domácích surovin. V té době nebylo možné z ciziny nic dovézt a stávající zásoby se rychle vyčerpaly. Dělali jsme to s velkým nasazením a v součinnosti s dalšími akademickými pracovišti. A dodávali jsme to do několika nemocnic.

Taky jsme vyvinuli novou ochrannou masku, která má vynikající parametry a je schopna pracovníka v rizikové práci s živým virem účinně ochránit.

V současné době máme několik výzkumných projektů, které se zaměřují na jednotlivé koronavirové enzymy, jakožto cíle pro syntézu specifických chemických blokátorů, ze kterých by se mohly vyvinout nová antivirotika. Využíváme přitom zkušeností z vývoje léků proti HIV, viru hepatitidy B a jiných virům, které náš ústav proslavily.

Kdy podle Vás bude vyvinuta a používána skutečně funkční vakcína proti koronaviru? Lze kvůli časovému tlaku očekávat nižší účinnost a vyšší vedlejší účinky oproti standardním vakcínám, které se vyvíjejí po mnoho let?

Vývoj vakcín proti koronaviru představuje obrovské celosvětové úsilí a v současnosti je 9 vakcín v závěrečné třetí fázi klinického testování. Představují několik alternativních přístupů a všechny vypadají velmi nadějně. V žádném případě by neměly být méně účinné. Ten tlak na rychlost ale vyvolává určité obavy, že nebude ještě dosti dat pro posouzení dlouhodobých vedlejších účinků. 

Vývoj vakcín trvá několik let právě pro zkoumání a vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti. To je velmi důležité, protože na rozdíl od léků, které dostávají nemocní pacienti, vakcína se dává zcela zdravým lidem. Čili účinnou vakcínu budeme mít už ke konci tohoto roku, ale nebude ještě dostatečně prověřena a určitě by se zatím neměla použít k masivnímu plošnému očkování. Bude ale k dispozici pro rizikové skupiny a zdravotníky a ti nám pomohou získat ta chybějící data.

Pokud byste se stal senátorem, co byste prosazoval pro české zdravotnictví?

Já se zaměřím na zdravotnictví, vzdělání a podporu vědeckého výzkumu ve veřejném zájmu a dopadem na lidské zdraví. Spolu se senátorem a lékařem Petrem Kolibou se budeme věnovat digitalizaci zdravotnictví, včetně elektronické archivace, e-recepty, a zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem pomocí technologií. Mým dalším velkým tématem je snížení byrokratické zátěže a zlepšení zákonodárství.

14.9.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů