V očích kolegů se vzdávala prestižní pozice. Rozhodla se totiž odejít z kliniky a nastoupit do Centra duševního zdraví Hradec Králové neziskové organizace Péče o duševní zdraví. Upozorňuje, že práce v centru není pro každého, současně vyzdvihuje zcela odlišný způsob péče o klienty s duševním onemocněním. 

Centrum duševního zdraví představuje nový koncept péče o osoby s duševním onemocněním a je součástí strategie reformy psychiatrické péče. Proč centra vznikají a proč jste se rozhodla přejít právě sem? 

Smyslem fungování centra duševního zdraví je poskytnout takovou zdravotní a sociální podporu vážně duševně nemocným lidem, která minimalizuje nutnost dlouhodobých hospitalizací. Klienta podporuje tým profesionálů: psycholog, psychiatr, sociální pracovník, zdravotní sestra a také peer konzultant. Je třeba si uvědomit, že právě dlouhodobé pobyty v nemocnicích izolují osoby s duševním onemocněním od společnosti. Právě to byl i můj důvod. Chtěla jsem a chci být součástí této nové koncepce. 

Co tedy přináší inovativního? 

Centrum duševního zdraví je hlavně terénní služba. Obrovská změna proti ambulanci, kde jsem pracovala, je v tom, že se za klienty často jezdí domů. Moje zkušenost s tím je zatím hlavně pozitivní a pomáhá mi to v práci s klienty. Najednou mám o klientovi o mnoho víc informací a mohu s ním lépe pracovat.  

Pro koho jsou služby centra určeny? 

Podporujeme osoby starší 18 let, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění. Nejčastěji jsou to onemocnění z diagnostického okruhu psychóz, a to schizofrenie a z diagnostického okruhu afektivních poruch, nejčastěji bipolární afektivní porucha. 

Jak konkrétně pracuje psycholog v centru duševního zdraví?  

Psycholog v týmu funguje na několika platformách. Jednak jako diagnostik, dělám psychologická vyšetření. Věnuji se také vyšetření osobnosti, diferenciální diagnostice a vyšetření organicity. Funguji i jako psychoterapeut a poradce pro klienty. Věnuji se psychoterapii, provádím i krizovou intervenci. V neposlední řadě jsem tu pro kolegy jako konzultantka v oblasti edukace, poradenství a intervenčních přístupů. Co je zásadně odlišné oproti běžné práci psychologa je, že spolupracuji s kolegy, se kterými můžu sdílet poznatky a vzájemně se inspirovat.

Jak jste zmínila, musíte vlastně být součást týmu dalších odborníků, což je pro profesi psychologa dost neobvyklé, že? 

Je to pro mě nové, současně velmi inspirativní a motivující. Všichni opravdu dávají hlavy dohromady, každý má svůj důležitý názor, není tu hierarchie běžná v jiných zdravotních zařízeních. Hodně s kolegy mluvíme a diskutujeme, je tu zkrátka znát pořádný zápal pro věc. 

Doporučila byste práci v centru duševního zdraví ostatním psychologům? 

Já jsem moc ráda, že tu jsem, současně vím, že to není práce pro každého. Po prvním měsíci jsem měla trochu krizi. Od psychologické a psychiatrické obce se mi dostávalo užaslé zpětné vazby stran toho, jak jsem se mohla vzdát práce na klinice, tak elitní pozice, a odejít sem. Ale já v tomhle nacházím hluboký smysl. Vidím, jak se někdo, kdo je v těžké krizi, opravdu časem zvedá, začíná žít dobrý život i s limity, které nemoc přináší. Takže ano, doporučila, a to hlavně těm, kteří mají dobrodružnější povahu, nebojí se vystoupit ze zajetých kolejí, chtějí dát prostor svojí kreativitě a být součástí změny k lepšímu.  

Zuzana Říhová 

V posledních dvaceti letech pracovala jako neuropsycholog a hodnotitel klinických studií na Neurologické a Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Věnuje se také lektorské činnosti v oblasti komunikačních dovedností a psychohygieny, pracuje jako týmový supervizor a psychoterapeut. Jako klinická psycholožka působí v Centru duševního zdraví Hradec Králové od roku 2022. 

9.2.2023

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů