Speciální aplikaci pro mobilní telefony, která má sloužit jako pomocník pro odvykání kouření, testuje nyní výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program, který vyvinuli vědci v Norsku a kde již s úspěchem funguje, nyní přizpůsobují českým podmínkám a zkoumají v pilotní studii. Vedoucí týmu Mgr. Adam Kulhánek představí dosavadní výsledky na 5. Evropském kongresu duševního zdraví, který se koná v Praze 14. až 16. září 2016 a je věnován problematice závislostí.

Kouření/ilustrační foto

„Aplikace je jakýmsi interaktivním průvodcem člověka, který se snaží zbavit závislosti na tabáku. Například mu klade otázky, zda si dnes zapálil cigaretu, nebo zda na ni měl chuť, ale překonal ji, jaké měl při tom pocity. K dispozici jsou i rady, jak se zachovat, když má kuřák nutkání si zapálit, nebo když mu někdo nabízí cigaretu. Mimo jiné radí rovněž při problémech s přibíráním hmotnosti či s abstinenčními příznaky,“ vysvětluje Mgr. Kulhánek. Podle něj je výhodou snadná dostupnost na rozdíl od ambulantní léčby závislosti, kdy kuřák musí do ambulance fyzicky přijít, zatímco v mobilním telefonu nebo tabletu má pomocníka při odvykání po ruce. Nyní běží pilotní studie a dalším krokem bude studie efektivity on-line intervence. Pokud půjde všechno podle plánu, mohli by se kuřáci dočkat běžného využívání aplikace do pěti let.

Mgr. Kulhánek realizuje studii ve spolupráci s norským Centrem pro výzkum závislostí při Univerzitě v Oslu v rámci svého postgraduálního studia v programu Adiktologie na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. „Studijní program Adiktologie zde vznikl před 11 lety a nyní je k dispozici v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Univerzita Karlova je jednou z prvních na světě, která nabízí možnost studia tohoto oboru na všech třech úrovních a vytvořila unikátní a úspěšný koncept směřující k programu v anglickém jazyce pro mezinárodní studenty,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Ve světě nyní existuje přes 400 prvních akreditovaných univerzitních programů zaměřených na závislosti, z nichž pouze 34 je nabízeno v Evropě.

„Na 1. LF UK se postupně daří tento obor kultivovat a posunovat na mezinárodní úroveň ve vědě a výzkumu. Pro mladé začínající vědce nabízíme podpůrné programy a snažíme se těm talentovaným vytvářet atraktivní podmínky včetně podpory v jejich prvních publikačních aktivitách v mezinárodních časopisech,“ doplnil přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Mgr. Kulhánek je podle něj toho dokladem.
Prof. Miovský uvedl, že bude na Evropském kongresu duševního zdraví ve své vyzvané přednášce vysvětlovat širší kontext vznikající mezinárodní spolupráce univerzit v této oblasti a vznik konsorcia univerzit nabízejících vzdělávací vysokoškolské adiktologické programy (International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction – ICUDDR), které bylo založeno v březnu 2016 v Honolulu v USA. Univerzita Karlova je jedinou univerzitou v Evropě, která patří k zakládajícím členům tohoto konsorcia. Jako prezident Mezinárodní asociace editorů adiktologických časopisů (International Society of Addiction Journal Editors – ISAJE) bude mít další přednášku, věnovanou tématu spolupráce mezi univerzitami a ISAJE za účelem podpory mladých talentovaných vědců.

Partnerem 5. Evropského kongresu duševního zdraví (5th European Conference on Mental Health – ECMH) je 1. lékařská fakulta UK, záštitu nad ním převzal děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Na přípravě a zajištění akce se podílí Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Spolek mediků českých a Česká asociace studentů adiktologie.
Bližší informace o kongresu a jeho programu naleznete zde: http://www.ecmh.eu.

8.9.2016

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv