Aplikovaná behaviorální analýza, která pomáhá dětem i dospělým s autismem, bude v České republice dostupnější. Od podzimu 2017 se začne vyučovat na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, která jako první česká instituce získala akreditaci od mezinárodního výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Díky certifikaci může být v budoucnu hrazena z veřejného zdravotního pojištění, uvedl na tiskové konferenci místopředseda sněmovního zdravotnického výboru David Kasal.

Zdraví/ilustrační foto

Takzvaná ABA terapie učí pacienty s poruchou autistického spektra upraveným vzorcům chování a využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování. Zároveň uplatňuje postupy, které mají eliminovat nebo upravit nežádoucí projevy. Může pomoci dětem od nejútlejšího věku, ale také dospělým autistům. Je vědecky ověřená.

V současné době její prvky v Česku používají některá soukromá zařízení, která poskytují péči lidem s tímto druhem postižení. Není ale hrazená pojišťovnou. Vláda se v únoru zavázala, že zajistí její poskytování. Byla to součást Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Metody této terapie je možné využít nejen v ordinacích specialistů, ale také při školním vyučování nebo mimoškolních aktivitách. V běžných základních školách byly podle statistik ministerstva školství ve školním roce 2015/2016 individuálně integrovány více než 2000 autistů. Dohromady se speciálními třídami a školami loni plnilo povinnou školní docházku 4850 dětí s tímto handicapem.

Na Masarykově univerzitě vzniká obor postgraduálního studia zaměřený na tuto terapii. V Česku se začne vyučovat od příštího akademického roku, protože nyní se připravují studijní materiály a zajišťují se lektoři, uvedl Karel Pančocha, proděkan pro strategii a internacionalizaci Pedagogické fakulty MU. Vzhledem k absenci tuzemských odborníků se lektoři hledají v zahraničí. Garantem programu bude hostující profesor z Británie Mickey Keenan.

Studium potrvá čtyři semestry a bude vedeno kombinovanou formou, protože se počítá se zapojením lidí z praxe. „Mohou se do něj hlásit absolventi psychologie, případně pedagogiky a oborů zaměřených na vzdělávání. Toto kritérium je dané mezinárodním orgánem,“ řekl Pančocha. Příští rok by do tohoto programu mohlo nastoupit 20 až 30 lidí. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o studium v režimu celoživotního vzdělávání, budou studenti platit školné 20.000 korun ročně.

Celkový rozpočet projektu na zavedení tohoto programu je 13,2 milionu korun. Ministerstvo školství ho letos podpořilo třemi miliony korun, uvedl náměstek pro vysoké školy Robert Plaga. Počítá s tím, že podpora tohoto studia ze strany ministerstva bude pokračovat do roku 2020. Celkem by mělo ministerstvo zaplatit zhruba 21 milionů korun.

V zájmu urychlení vyškolení tuzemských odborníků pedagogická fakulta vyslala letos pět studentů na tento program do Belfastu. Ještě letos v říjnu začne čtyřicetihodinový kurz pro behaviorální techniky, kteří na rozdíl od ABA analytiků mohou poskytovat tuto terapii jen pod supervizí.

23.9.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv