Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) podporuje zájem Evropské unie zbavit se závislosti na lécích ze třetích zemích. V současné době Brusel připravuje strategii, která má, i kvůli koronavirové krizi, tuto problematiku řešit. Záměr už dříve podpořila řada evropských politiků. Například německý ministr financí Peter Altmaier v květnu uvedl, že pandemie covidu ukázala, že je Evropa příliš závislá na dodávkách zdravotnických pomůcek z jiných zemí. Evropské státy by proto podle něj měly spolupracovat na rozšíření mezinárodních dodavatelských řetězců.

ČAFF dnes uvedla, že jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů nachází mimo EU, jsou ceny. „Opatření a nástroje, které se využívají v EU – například výběrová řízení, regulační prostředí v lékové oblasti či případná státní pomoc by měly být upraveny tak, aby stimulovaly investice do výrobní kapacity. Připravovaná strategie by se měla zaměřit na základní příčiny problému s dostupností léčiv, kterým je současné upřednostňování nákupů za co nejnižší ceny,“ řekl výkonný ředitel asociace Martin Mátl.

Česká vláda rozhodla v dubnu o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. Kritickou infrastrukturou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tehdy uvedl, že zařazení výrobců léčiv do kritické infrastruktury je na místě, protože jsou léčiva strategickou komoditou. Do budoucna bude muset stát podle ministra pracovat na tom, aby na svém území farmaceutické firmy udržel, a nebyl tak závislý na dovozu. O zařazení výrobců léků do kritické infrastruktury požádala právě ČAFF.

„Jsme přesvědčeni, že EU by měla zajistit stávající a podpořit nové investice do výroby generických léčiv a biosimilars tím, že zavede udržitelná pravidla pro lékovou regulaci a nové způsoby cenové a úhradové regulace. Priority farmaceutické strategie by měly cílit na dostupnost léků a udržitelnost zdravotních systémů,“ uvedl dnes Mátl. Generické léky jsou kopie originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení patentové ochrany originálu. Takzvané biosimilars jsou pak moderní biologické preparáty obdobné generikům.

ČAFF sdružuje všechny hlavní výrobce a dodavatele generických a biosimilarních léků v ČR a je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines for Europe. Z členských firem asociace mají v tuzemsku své výrobní závody například Zentiva a Pro.Med.CS v Praze, Glenmark ve Vysokém Mýtě, Angelini v Brně či Teva v Opavě.

30.7.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv