Chirurgická léčba obezity, např. bandáž žaludku, je léčebnou metodou jen u vysokého stupně obezity, kde zcela selhaly všechny dosavadní způsoby konzervativní léčby a komplikace spojené s touto extrémní obezitou vážně ohrožují zdravotní stav pacienta. Indikačním kritériem jsou hodnoty BMI nad 40, nebo BMI nad 35 při současném výskytu závažných chorob souvisejících s obezitou.

Obezita/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé, kteří se opakovaně neúspěšně pokoušejí zhubnout, by měli absolvovat léčbu obezity pod dohledem odborníků na specializovaném pracovišti, které se léčbou obezity zabývá (obezitologie). Je třeba zásadním způsobem změnit nejen jídelníček, ale celý životní styl. U závažnějších forem obezity může pomoci i léčba farmakologická pomocí dietetik a léků proti obezitě, ale vždy pod dohledem zkušeného lékaře. Obezitolog je pak jedním z odborníků, kteří mohou doporučit případné chirurgické řešení. V současné době zajišťují tyto operace pro klienty VZP např. OB Klinika a ISCARE v Praze.

Indikaci k chirurgické léčbě metodou bandáže žaludku provádí tým odborníků (internista-obezitolog, chirurg, psycholog, dietolog), který na základě posouzení závažnosti celkového zdravotního stavu pacienta určí, zda chirurgická léčba je v daném případě vhodná a bezpečná. Je třeba v této souvislosti zdůraznit, že i v případě provedení bandáže žaludku je třeba nadále držet přísnou redukční dietu! Někdy je při nespolupráci a dietní nekázni pacienta po operaci nutno dokonce již provedenou bandáž další operací zrušit.

Laparoskopické bandáže žaludku a další tzv. bariatrické operace provedené na základě indikace týmu specialistů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V Seznamu zdravotních výkonů sice není žádný oficiálně platný výkon pro operace prováděné v léčbě závažné obezity, ale na základě jednání mezi VZP a Českou obezitologickou společností bylo kvůli vzrůstající potřebě této péče dohodnuto vytvoření 4 samostatných kódů výkonů VZP pro jednotlivé druhy chirurgické laparoskopické léčby obezity. Jsou určené pouze pro specializovaná pracoviště splňující standardy Bariatrické sekce České chirurgické a České obezitologické společnosti a lze je vykazovat jen VZP.

Výkony jsou určeny pro vykázání zdravotní služby poskytnuté v souvislosti s léčbou závažných forem obezity při dodržení indikačních kritérií (BMI nad 40, BMI nad 35 s komorbiditami). Stanovena je pro ně tzv. balíčková cena, která zahrnuje veškerou související zdravotní péči: vyšetření nutná k příjmu pacienta, operační výkon, kompletní anesteziologickou péči (vyšetření anesteziologem, vlastní anestézii, kontrolní vyšetření), všechen materiál a léčivé přípravky související s operačním výkonem i anestézií, ošetřovací den i vyšetření nutná pro propuštění pacienta do domácího ošetřování. Bariatrické operace jsou tedy plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pro pacienta jsou bezplatné.

11.7.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv