Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. „Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Nevšímalová_foto_ČB

Členem České lékařské společnosti je prof. Nevšímalová právě 50 let. „Za tu dobu vedla či zásadně rozvíjela několik jejích odborných společností¬ – Českou neurologickou společnost, Společnost dětské neurologie, Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu i Českou společnost pro klinickou neurofyziologii. Vychovala celou generaci svých nástupců ve všech uvedených oborech,“ doplnil prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D, předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP, jež prof. Nevšímalovou na ocenění navrhla.

 

„Cena J. E. Purkyně je nejvýznamnějším oceněním, kterého jsem v životě dosáhla. Nesmírně si ho proto vážím. Poděkování patří jak mým učitelům neurologie, dětské neurologie a spánkové medicíny, kteří mě přivedli ke klinické a vědecké práci, tak i celému kolektivu Hennerovy neurologické kliniky, kde jsem strávila velmi příjemných 45 let. Můj dík patří vedení 1. LF UK i ředitelství VFN za možnost pokračovat v práci i v současné době a radovat se z úspěchu svých mladších kolegů – spolupracovníků a studentů,“ uvedla prof. Nevšímalová.

O udělení letošního ocenění rozhodli jako obvykle členové společnosti v tajném hlasování. Loni je získal emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Cena existuje od roku 1962 a v posledních letech ji obdrželi např. prof. T. Fučíková, prof. J. Tichý, prof. B. Hučín, prof. P. Klener, prof. V. Beneš st., prof. R.Königová a prof. J. Koutecký.

Cenu J. E. Purkyně převzala prof. Soňa Nevšímalová 8. června 2016 na zámku Libochovice při slavnostním setkání v rámci 58. Purkyňova dne.

Prof. Soňa Nevšímalová absolvovala studium na Fakultě všeobecného lékařství v roce 1963. Od roku 1971 pracovala na dnešní Neurologické klinice 1. LF UK v různých pracovních pozicích, od roku 1997 do roku 2006 jako přednostka. Docentkou oboru neurologie byla jmenována v roce 1984 a profesorkou neurologie v roce 1997. Stále je aktivní vědeckou a pedagogickou pracovnicí.

Prof. Nevšímalová se významně podílela na organizaci mezinárodních kongresů, v posledních letech například Kongresu Evropské společnosti pro výzkum spánku (2004, Praha), International Symposium on Narcolepsy and Hypersomnia (2009, Praha), Annual Summit on Sleep Disorders and Medicine (2015, San Francisco), World Sleep (příprava kongresu 2017, Praha).

Je mimo jiné držitelkou ocenění za nejlepší publikace České neurologické společnosti, České společnosti pro výzkum spánku, ocenění rektora a 1. LF UK (zlatá medaile), Lady PRO, Ceny Americké neurologické akademie za nejlepší práci v oblasti spánkové medicíny.

Je členkou i funkcionářkou mnoha odborných společností – čestnou členkou České neurologické společnosti, členkou České společnosti dětské neurologie, místopředsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, čestnou členkou České neurofyziologické společnosti, členkou výboru České společnosti pro neurovědy. Působí i v mezinárodních odborných společnostech (World Association of Sleep Medicine, European Sleep Research Society, European Society of Paediatric Neurology, International Pediatric Sleep Association, International Restless Leg Study Group, Sleep Research Society).

8.6.2016

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv