Jen 16 % obyvatel ČR ví, že má vysoký cholesterol a takřka polovina se domnívá, že má hladinu cholesterolu v pořádku. Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu české populace, který u příležitosti dnešního světového Dne srdce, zrealizovaly společnosti Sanofi a PPM Factum. Podle oficiálních statistik má přitom vyšší hladinu cholesterolu 70% českých žen a 80% českých mužů a na kardiovaskulární choroby umírá každý druhý Čech.

Cholesterol/ilustrační foto

Dva z pěti Čechů (38%) vůbec netuší, jak vysokou hladinu cholesterolu mají. Ukázal to výzkum, který provedla společnost Sanofi. „Mezi mladými lidmi do 29 let nezná svoji hladinu cholesterolu dokonce 62 % respondentů,“ upozorňuje Ivo Žídek, generální ředitel skupiny Sanofi ČR, do níž patří i firma Zentiva. Přitom znalost vlastního cholesterolu je pro pacienty klíčová při předcházení kardiovaskulárních chorob.

„Je zarážející, že i po mnoha letech veřejné diskuse o důležitosti znalosti a sledování hladin cholesterolu, který je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů oběhových onemocnění, stále vysoké procento populace svou aktuální hodnotu nezná,“ komentuje výzkum doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu. Zároveň vyzdvihuje fakt, že jde o údaje, které o sobě uvádějí sami respondenti. „Platí, že v průzkumech se lidé spíše vylepšují, takže lze počítat s tím, že reálně je situace ještě horší. Když tedy respondent uvádí, že zná svou hladinu cholesterolu nebo, že chodí na prohlídky, ještě to nemusí být pravda,“ upozorňuje lékař.

Tím si vysvětluje i fakt, že zvýšenou hladinu cholesterolu přiznalo v průzkumu jen 16 % respondentů. Zatímco statistiky ministerstva zdravotnictví uvádějí, že problémy s cholesterolem má zhruba 80 % českých mužů a 70 % žen. „Troufám si tvrdit, že je vyloženě nepravděpodobné, aby polovina z oslovených měla hladiny cholesterolu v požadovaném rozmezí,“ upozorňuje docent Vrablík na fakt, že 46 procent respondentů uvedlo, že má hladinu cholesterolu v pořádku.

Pacientům, kterým byly nadměrné hodnoty cholesterolu zjištěny, lékaři obvykle nařídili pravidelný pohyb (v 88 % případů) a nízkotučnou dietu (v 77 %). Většina lidí má ale s jejich dodržováním problémy. Pouze 12 % nemocných dietu spolehlivě dodržuje. „Nízká úroveň dodržování doporučení ke snížení hladin cholesterolu v krvi představuje rovněž dlouhodobý problém. Přitom včasná snaha o zlepšení rizikového profilu jednoznačně zabraňuje předčasným manifestacím cévních příhod,“ říká docent Vrablík.

„Z výzkumu vyplynuly některé překvapivé regionální rozdíly. Zatímco na Moravě se dietními nařízeními poctivě řídí více než čtvrtina pacientů, v Česku se tím může pochlubit jen jeden člověk z pětadvaceti,“ zmiňuje Ivo Žídek. Necelé dvě třetiny (62 %) se pak dietu dodržovat snaží, ovšem občas ji poruší.

Hladinu cholesterolu by lidé měli zjistit na pravidelných preventivních kontrolách u obvodního lékaře. Ne každý se jich však účastní. Z průzkumu vyplynulo, že jen polovina dospělých ví, že by každé dva roky měli tuto prohlídku absolvovat. A jen 44 % Čechů na ně skutečně pravidelně chodí. Naopak 23 % lidí preventivní prohlídky neabsolvuje vůbec. „ČR má velmi rozvinutý systém preventivní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  A, jak vyplývá z průzkumu, i přes všechny snahy o něm řada lidí neví a/nebo ho nevyužívá,“ konstatuje docent Vrablík.

Zájem o preventivní prohlídky nicméně výrazně stoupá s věkem. Průzkum ukázal, že pravidelné návštěvy lékaře ignoruje více než třetina lidí do 29 let. Naopak mezi lidmi staršími 60 let má stejný přístup jen každý desátý.

Podle Světové zdravotnické organizace nemoci srdce a cév připraví ročně o život zhruba 17 miliónů lidí. V Česku si však rizika spojená s nezdravým životním stylem a zvýšeným cholesterolem si uvědomuje jen polovina dospělých. „Výzkum ukázal, že 44 % respondentů vnímá zvýšenou hladinu cholesterolu jako trochu nebezpečnou. Pro 3 % obyvatel pak není nebezpečná vůbec,“ zmiňuje Ivo Žídek.

V České republice zůstávají podle Ministerstva zdravotnictví kardiovaskulární choroby dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí, podléhá jim 50 % populace. „A nevyvážený poměr krevních tuků byl zjištěn u zhruba 80 % dospělých mužů a 70 % žen, jak uvádí jejich Zpráva o zdraví obyvatel České republiky za rok 2014,“ připomíná Ivo Žídek.

29.9.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz, Sanofi Group


Další články

Na přehled všech zpráv