O českém zdravotnictví často slýcháme různé soudy a hodnocení, často jdoucí do opačných extrémů. Na jedné straně „černá díra na veřejné prostředky“, na straně druhé „moderní systém s nízkými náklady“. Neškodí se občas podívat, jak nás hodnotí odborníci ze zahraničí.

Vlajka EU/ilustrační foto

Evropská komise vydává jednou ročně o všech členských zemích EU tzv. Country Report, kde se zabývá všemi možnými oblastmi od zdanění, přes trh práce, až po vzdělávání. Nevynechává ani oblast zdravotnictví. Jednotlivé země hodnotí na základě celounijního srovnání, identifikuje „slabé stránky“ a uvádí i doporučení, jak je odstranit.

Podle Country Reportu se mezi kladné stránky českého zdravotnictví řadí dobrá dostupnost péče, z hlediska místního i časového. Veřejné výdaje na zdravotnictví jsou relativně nízké, nicméně vzhledem ke stárnutí populace se čeká dlouhodé zvýšení o 1 procentní bod HDP (v dnešních cenách přes 40 mld. Kč). Právě očekávaný demografický představuje výzvu pro řešení současných problémů.

Mezi ně patří nadměrně vysoký počet návštěv u ambulantní péče, nedostatečná role ordinací praktických lékařů jako místa prvního vstupu do systému a také růst spotřeby péče po zrušení regulačních poplatků. Tradičně přetrvává nadměrný počet lůžek v poměru k počtu obyvatel, stejně jako nadprůměrná délka hospitalizace. Nedochází k plánování a optimalizaci akutní lůžkové péče.

Dokument také poukazuje na jiný zajímavý fakt. Vzhledem k tomu, jak velkou část hrubého domácího produktu vynakládáme na zdravotnictví, dosahujeme poměrně nízkého průměrného věku dožití, navzdory jeho zvýšení v posledních letech. Z tohoto pohledu lze náš systém považovat za nákladově málo efektivní. Roli však hraje i nezdravý životní styl, např. nadprůměrná spotřeba alkoholu, tabákových výrobků či míra obezity a malý důraz na prevenci.

Celý dokument Evropské komise si můžete přečíst zde

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_en.pdf

7.4.2016

zdroj: Evropská komise, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv