Ve srovnání vyspělých států patří Česká republika mezi země, kde cizinci tvoří pouze malou část zdravotnického personálu. Vyplývá to z nejnovějších dat, které nedávno zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Lékaři/ilustrayční foto

Migrace lékařů i nelékařského personálu se děje dlouhodobě napříč všemi vyspělými státy. Na toto téma se zaměřila studie OECD, která přinesla nejnovější srovnatelné údaje. Podle nich pracuje v ČR z celkového počtu lékařů cca 10 %, kteří se narodili mimo naši zemi. Tento podíl patří mezi jeden z nejnižších v členských zemí OECD, přičemž jejich průměr přesahuje 25 %.

Relativně nejvíce lékařů pracuje ve zdravotnictví nikoli překvapivě v Lucembursku (55 %), nadpoloviční většiny dosahuje také Austrálie a blíží se k ní Izrael a Švýcarsko. Naopak, nejmenší hodnotu vykazuje Slovensko (cca 2 %), za Českou republikou se z evropských států nachází už jen Řecko, Itálie a Finsko. Obecně platí, že tento podíl lékařů-cizinců přesahuje podíl cizinců mezi populací s vyšším vzděláním.

Co se týče zdravotních sester, nejméně v zahraničí narozených jich pracuje na Slovensku a v České republice (3 %), přičemž průměr OECD činí 16 %. Pokud se podíváme na opačnou stranu komparace, zjišťujeme, že v Izraeli každá druhá sestra pochází ze zahraničí, v Austrálii a Švýcarsku každá třetí.

Výše uvedené podíly v čase rostou, migrace zdravotnických pracovníků nabrala v posledních dekádách na síle. Např. v Irsku se podíl zahraničních sester oproti roku 2000 téměř zdvojnásobil a dle posledních dat dosáhl 26 %. U lékařů se největší dynamika projevila v Dánsku, kde se jejich relativní počty za stejné období taktéž zdvojnásobily na 21 %.

 

12.8.2019

zdroj: OECD, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv