Na jednání o resortních problémech a možnostech jejich řešení se dnes sešel ministr zdravotnictví České Republiky Svatopluk Němeček se svým protějškem ze Slovenské republiky ministrem Tomášem Druckerem. „Naše země i jejich zdravotnické systémy mají dlouhou společnou historii. Proto i problémy, kterým čelíme, jsou si podobné a my se můžeme při jejich řešení vzájemně inspirovat,“ sdělil po jednání ministr Němeček.

Obsáhlým projednávaným tématem byla léková politika. „Obě naše země mají velmi efektivní systém cenové regulace léčiv, který umožňuje šetřit veřejné prostředky pro pacienty, ale zároveň vytváří problémové situace. Ceny léčiv jsou totiž v ČR i v SR výrazně nižší než v jiných bohatších zemích a dávají tak prostor reexportu, který může někdy způsobit nedostatek potřebných léčivých přípravků na domácím trhu,“ vysvětlil Svatopluk Němeček a dodal: „Slovensko už před několika lety vystoupilo s poměrně razantní regulací těchto reexportů, zatímco relevantní český návrh zákona o léčivech momentálně čeká na schválení v poslanecké sněmovně.“

Důležitým předmětem diskuze byla i cenová vyjednávání s výrobci moderních inovativních léčiv. „Podle mých informací je připravena řada moderních molekul, které by měly pomoci v léčbě onkologických onemocnění a jiných zákeřných nemocí; je ale potřeba, aby to nezpůsobilo problémy ve veřejných rozpočtech kvůli nákladnosti těchto nových léčiv. S kolegou ministrem Druckerem jsme se shodli, že zde je prostor pro společný postup co největší skupiny států tak, aby vyjednávací pozice těchto zemí byla co nejvýznamnější a umožnila vyjednávat s výrobci těchto léčiv o snesitelných finančních podmínkách. Chceme zajistit tato moderní léčiva pro pacienty, nicméně nemůžeme zruinovat naše veřejné rozpočty,“ dodal ministr Němeček. „Už nějakou dobu jednáme i s pobaltskými zeměmi o vytvoření větší skupiny (zahrnující např. Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko), která by samozřejmě v koordinaci s Českou republikou byla přirozeně významnějším partnerem při těchto vyjednáváních,“ informoval k tématu Tomáš Drucker.

Slovenský ministr zdravotnictví poděkoval svému českému kolegovi za přijetí a velmi přátelskou atmosféru a informoval ho o záměrech a prioritách Slovenska v rámci předsednictví. Od 1. 7. 2016 totiž Slovensko předsedá Radě EU a má možnost řešení mnohých otázek výrazněji ovlivnit.

Dalšími společnými tématy projednávanými na bilaterálním setkání byly problematika antimikrobiální rezistence, zkušenosti se zaváděním DRG v ČR i na Slovensku či zajištění dostatečného počtu lékařů a sester, jejich vzdělávání, odměňování nebo odchody do zahraničí.

„Vyměnili jsme si množství pohledů a zkušeností a vytvořili půdu pro propojení některých našich pracovních týmů a zkvalitnění výměny informací,“ shrnul český ministr Němeček. „Je v našem zájmu řešit problémy společně tak, abychom je jen nepřehazovali z jedné země na druhou,“ uzavřel slovenský ministr Drucker.

6.6.2016

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv