Na nový orgán čeká v Česku kolem 1100 pacientů, nejvíc na ledvinu, srdce a játra. Počty orgánů od zemřelých dárců zdaleka nedokážou pomoci všem, i proto Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) spustil na internetu kampaň na podporu dárcovství. V jednom spotu děkují lidé, kteří dostali orgán od zemřelého dárce, ve druhém děkují pacienti svému žijícímu dárci. Přednosta Transplantacentra Pavel Trunečka ČTK sdělil, že hledají i další nové možnosti, jak nemocným pomoci.

Uvedl, že letos za deset měsíců provedli lékaři v IKEM více transplantací jater než za celý loňský rok. Transplantace celých jater se totiž začala nahrazovat štěpem, o jeden orgán se tak podělí dva pacienti. V programu transplantací ledvin se zase rozšířila skupina dárců o ty žijící. IKEM tak může provést ročně kolem čtyř desítek dalších transplantací.

Zatímco dříve se pro darování ledviny svému blízkému rozhodli hlavně rodiče, sourozenci, případně bratranci a sestřenice, nyní mohou darovat ledvinu i manželé, druh či družka, nebo i přátelé. „Transplantujeme i dvojice, které nemají stejnou krevní skupinu. Snažíme se pomoci tam, kde to medicína a etická pravidla umožní,“ uvedl přednosta kliniky nefrologie profesor Ondřej Viklický.

V posledním desetiletí se počty zemřelých dárců pohybují v ČR kolem dvou stovek za rok, z toho v IKEM je to stovka. Dárcovský potenciál je podle docentky Evy Pokorné z oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM nyní vyšší, kritéria pro dárcovství se rozšířila.

„V Česku prakticky už nemáme věkovou hranici pro dárce. Není výjimkou, že se jimi stanou i lidé mezi sedmdesáti a osmdesáti lety věku, nevylučujeme nemocné s vysokým tlakem, cukrovkou, nebo po mrtvici,“ vysvětlila s tím, že u těchto dárců ale je nutné dělat mnohem složitější vyšetření, aby byla zajištěna správná funkce darovaných orgánů.
Čekací listina 2014 a pacienti žijící po transplantaci orgánu v ČR k 31. prosinci 2013

orgán čekajících pacientů žijící po transplantaci v IKEM žijící po transplantaci v celé ČR
ledvina 747 2336 4287
srdce 114 449 683
játra 83 750 1094
plíce 57 1 82
slinivka 257 257
Langerhansovy ostrůvky 13

Zdroj: IKEM, Česká transplantační společnost, Koordinační středisko transplantací

31.10.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv