Foto:Ředitel VFN David Feltl na tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) k novým návykovým látkám a otravám dětí a dospívajících běžně dostupnými léky, 4.dubna 2024, Praha.

Případů předávkování běžnými léky u dětí a dospívajících v posledních dvou letech v ČR přibylo. Otravu si nejčastěji přivodí v kombinaci s jinými návykovými látkami nebo alkoholem. Ve většině případů jde o pokus o demonstrativní sebevraždu. V jiných případech jsou mladiství ovlivněni výzvami vrstevníků na sociálních sítích. Častěji se předávkují dívky než chlapci. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

U dětí do 15 let jsou mezi zneužívanými léky na prvním místě volně prodejný paracetamol, antidepresiva a ibuprofen, u dospívajících vedou antidepresiva, benzodiazepiny a také paracetamol.

„Od roku 2021 jsme zaznamenali enormní nárůst konzultací v souvislosti se sebevražednými pokusy dětí a mladistvých. K výraznému nárůstu dotazů došlo u dětí do 15 let, a to především od dubna 2021, kdy po dlouhodobém uzavření škol začala opět pravidelná prezenční výuka na základních školách. Ze 200 konzultovaných sebevražedných pokusů u dívek a 37 u chlapců v roce 2019 se počty zvedly na 469 dívek a 59 chlapců v roce 2023,“ uvedla vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska VFN Kateřina Kotíková.

„Týdně nám přivážejí 45 dětí a mladistvých ve věku mezi 12 až 18 lety s různým stupněm intoxikace a různou kombinaci užitých léků, velmi často v kombinaci s alkoholem. V 80 procentech se jedná o demonstrativní sebevraždy, ale nechybí ani bláznivé výzvy na sociálních sítích. V nedávné době jedna čtrnáctiletá dívka spolykala 46 ibuprofenů,“ řekl Petr Koťátko, primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN.

Situace se podle odborníků začala zhoršovat v době covidové pandemie v letech 2020 a 2021. Přibývá mladistvých a dětí s psychickými potížemi jako úzkosti nebo deprese, kteří potřebují medikaci. Ti si pak sami zvýší dávky užívaných léků z důvodu rychlejší úlevy nebo se jedná o krok k upoutání pozornosti.

Při požití mírně vyšší dávky, dvakrát až čtyřikrát většího množství, dlouhodobě užívaných léků mají pacienti příznaky lehké otravy. Většinou stačí krátké pozorování zdravotního stavu a pacient je propuštěn do následné odborné psychiatrické péče.

Náročnější je situace u mladistvých se ztrátou vědomí, ke které dochází často při kombinaci léků s jinými drogami, například extází, THC nebo HHC. Pokud se dítě dostane do nemocnice včas, v 99 procentech mu lékaři dokáží zachránit život. Nicméně předávkování může zanechat následky na orgánech jako jsou játra, srdce, ledviny, plíce a jejich léčba může trvat podstatně delší dobu.

Počet konzultací u HHC a kratomu za posledních deset měsíců vzrostl podobným způsobem. Například nárůst konzultací po zneužití HHC se v únoru 2024 zpětinásobil. Od 6. března jsou v ČR zakázané látky HHC, HHC-O a THCP, trestné je jejich držení i prodej, při velkém množství hrozí až osmileté vězení. Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje zařadit do seznamu zakázaných návykových látek dalších sedm psychoaktivních substancí odvozených od HHC a THCP. 

Foto: Lékařka Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Kateřina Kotíková na tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) k novým návykovým látkám a otravám dětí a dospívajících běžně dostupnými léky, 4.dubna 2024, Praha.

(ČTK)

4.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv