Díky cílené stimulaci a tréninku v raném věku lze u nejmenších dětí zlepšit či překonat poruchy zraku. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Společnost pro ranou péči, která 32 let pomáhá rodinám a dětem s různými formami postižení. Za deset let pomohla více než 4500 dětem se zrakovými poruchami, 614 v loňském roce.

Terapeuti dětem pomáhají rozvíjet zrak během prvních třech let života, protože pozdější pomoc již nemusí být účinná. „Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní zrakové mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap,“ popsala ředitelka jedné ze sedmi poboček společnosti Jitka Barlová.

Pokud se naopak do tří let nepodaří zrakové schopnosti rozvinout, později to už nemusí být možné. „Proto je třeba zprostředkovat zrakové podněty dítěti na míru s cílem kompenzovat nedostatky ve zrakovém vnímání dítěte a v těžkých případech se pokusit zbytky zraku zachovat,“ dodala.

Mezi hlavní zrakové diagnózy, se kterými se rodiče na společnost obrací, patří například poruchy binokulárního vidění, kdy je ovlivněno skládání obrazu vnímaného oběma očima, což vede i k šilhání. Dále jsou podle společnosti časté problémy s kortikálním poškozením zraku, které má původ v mozku, vrozený nystagmus způsobující rytmické kmitání očních bulbů, atrofie zrakového nervu nebo poškození očí u nedonošených dětí.

„Řada dětí má navíc kombinované postižení, tedy zrakové a k tomu další zdravotní hendikep, například postižení mentální, tělesné, smyslové nebo poruchu autistického spektra,“ uvedla terapeutka společnosti Kateřina Doskočilová. Takové děti, o které je péče náročnější, tvoří podle ní zhruba polovinu klientů Společnosti pro ranou péči.

Raná péče, která je sociální službou podle zákona zaměřující se na rodiny s dětmi do sedmi let, podle jejích zástupců výrazně snižuje výdaje na pozdější zdravotní péči a sociální služby. Některé rodiny, kterým se včasná podpora a odborná pomoc nedostane, mohou tuto náročnou životní situaci řešit umístěním dítěte do ústavní péče.

„Instruktorky stimulace zraku či zrakové terapeutky u každého dítěte nejdříve zjistí, jak zrak využívá, co s ním dokáže a kde má limity. Následně naše poradkyně učí rodiče, jak jej s dětmi cíleně stimulovat, třeba formou hry. Pravidelný trénink pak rozvíjí funkce vidění a související dovednosti dítěte,“ popsala Barlová.

24.10.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv