Stát bude vstřícnější k domácí péči než doposud. Vyplývá to z novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou vláda v pondělí schválila. Tato novela změní pravidla, kdo a v jakých situacích může stanovit (indikovat) potřebu domácí péče pro pacienty.

„V současnosti může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci (bez omezení odbornosti) nebo registrující praktický lékař,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě. V praxi se však ukázuje, že je domácí péče potřebná také v případě, kdy k samotné hospitalizaci před ní nedochází. 

Může jít o případy, kdy odborný lékař (např. diabetolog, kardiolog, chirurg) provede ambulantní ošetření či zákrok. Pro následný postup však není nezbytné ani efektivní, aby si pacient šel lehnout do nemocnice.  Postačí, aby pacient setrval v domácím prostředí, ale je nutné provést některé úkony, kterou poskytovatelé domácí péče mohou provádět, jako např. jednorázový odběr biologického materiálu, infuzní terapii či aplikaci analgetik.

Konkrétní případy zmiňuje Ministerstvo zdravotnictví: „Pokud je v rámci urgentního příjmu pacient ošetřen pro akutní bolest zad a jsou mu aplikována analgetika, příp. infuze, je důležité, aby pacient mohl pokračovat v zahájené léčbě bez nutnosti hospitalizace nebo transportu do nemocnice. V oblasti diabetologie na počátku léčby inzulinem, kdy je první aplikace ordinována již na večer nebo na druhý den ráno, je indikace domácí péče diabetologem vhodná alespoň do doby, než je možné kontaktovat příslušného praktického lékaře.“ Kontaktovat praktického lékaře může být složité v době víkendů nebo svátků.

Právě na výše zmíněné případy z praxe reaguje ministerská novela. Nově by se měl rozšířit okruh lékařů, kteří budou moci „předepsat“ pacientovi domácí péči, samozřejmě plně hrazenou zdravotními pojišťovnami. Co je klíčové, současná nutnost předchozí hospitalizace by odpadla.  

Pokud novela zákona projde celým legislativním procesem bez problémů, lze očekávat zvýšení dostupnosti domácí péče v průběhu příštího roku.   

25.8.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv