Operace, při níž lékaři na míchu připojí elektrodu, a následná rehabilitace mohou některým pacientům pomoci od bolesti a stažených svalů. Metodu vyzkoušenou v zahraničí použili lékaři Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) u dvou pacientů. Jeden z nich díky ní po devíti letech na invalidním vozíků začal znovu chodit a může užívat menší dávky léků proti bolesti. Spolu s Fakultní Thomayerovou nemocnicí (FTN), kde se pacient léčil na rehabilitační klinice, chtějí lékaři metodu, kterou dnes představili na tiskové konferenci, ověřovat na dalších pacientech.

Metoda neurostimulace provazců míšních se podle vedoucího centra pro léčbu bolesti FNKV Šimona Kozáka používá v zahraničí od 70. let. „Neuromodulační terapii používají lékaři primárně na léčbu bolesti. Nejčastější diagnóza jsou stavy po operaci zad,“ popsal. Podle přednosty Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FTN Toma Philippa ji poprvé i pro zlepšení pohybu pacienta využili ve Švýcarsku, dosud ji využilo asi 60 pacientů.

První pacient z Česka prakticky nehýbal spodní polovinou těla a pohyboval se pouze na vozíku. Kvůli stažení svalů, takzvané spasticitě, mu lékaři již dříve voperovali přístroj, který mu sám dávkoval léky na jejich uvolnění přímo do míchy. „Pacient ke mně začal docházet v době, kdy ta spasticita byla tak velká, že pohyb prakticky nebyl možný,“ popsal Kozák.

Složitá operace, při níž bylo nutné umístit elektrodu o rozměrech dva krát šest centimetrů mezi míšní obal a kosti, trvala sedm hodin. „Bylo extrémně složité elektrodu na míchu umístit tak, aby pravá strana stimulovala pravou nohu a levá strana elektrody levou nohu,“ doplnil.

Od srpna pacient pravidelně rehabilituje a podle svých slov dokáže o berlích ujít i několik stovek metrů. „Před operací můj život spočíval v tom, že jsem jezdil na vozíku a spoustu věcí jsem dělal velmi špatně nebo vůbec. Rozsah pohybu byl v řádu dvou centimetrů,“ popsal pacient Tomáš Sváček.

Díky rehabilitaci mu povolily stažené svaly a lékaři očekávají, že se jeho stav bude dál zlepšovat s tím, jak znovu na nohách získá dřívější nečinností ochablou svalovou hmotu. „Rehabilitace je složitá v tom, že pacient byl dlouhou dobu odkázaný na vozík, takže svaly byly zkrácené a měl velké bolesti,“ popsal Philipp.

Nově už také neužívá tak silné léky na bolest, ta se podle něj stává snesitelnější. Životnost elektrod je prakticky neomezená, pacient musí mít ale voperovanou baterii, kterou lze bezdrátově nabíjet podobně jako mobilní telefony, může mít tak životnost až 15 let.

Podle Philippa je teď v plánu pilotní projekt s deseti pacienty, kteří podstoupí stejný zákrok a lékaři tak ověří účinnost této metody. Ta není vhodná pro všechny pacienty s poraněním míchy, neboť její funkce musí být alespoň částečně zachovaná. „Musíte trochu ten vzruch z elektrody cítit, abyste mohli koordinací pohybů těm svalům pomoct,“ vysvětlil Sváček.

Podle přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace vinohradské nemocnice Františka Dušky nemocnice připravuje nová neurorehabilitační lůžka pro pacienty s nejrůznějšími poraženími a lézemi na míše a mozku.

27.10.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv