Lidé se srdečním implantátem mohou bez obav usednout i do moderních elektromobilů vybavených sofistikovanou elektronikou. Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého zjistili, že elektronická zařízení ve vozidlech poháněných elektřinou nemají negativní vliv na chod kardiostimulátorů a dalších srdečních implantátů.

Tlukot srdce/ilustrační foto

„V rámci projektu nás zajímalo zejména to, zda může v běžném silničním provozu při použití moderních výkonných elektromobilů vznikat potencionálně elektromagnetická interference, která by mohla vést k nesprávné detekci signálů v srdečních dutinách,“ sdělil  přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc Miloš Táborský.

Nesprávná detekce signálů v srdečních dutinách by mohla vyvolat neadekvátní reakci srdečního implantátu. „To by samozřejmě mohlo být jednak nebezpečné, ale také nepříjemné až bolestivé,“ upozornil Táborský.

Odborníci proto oslovili 52 pacientů se srdečními implantáty, z nichž polovina používala při testování běžné osobní automobily se vznětovými a zážehovými motory a druhá polovina moderní elektromobil.

„Kladli jsme důraz především na to, aby byly vyzkoušeny všechny režimy, které tyto moderní vozy mají, například při startování, dobíjení baterie, akceleraci na dálnici nebo v městském provozu. Zkrátka vše, co s provozem takového automobilu souvisí,“ popsal experiment Táborský.

Při jízdě byli testovaní pacienti monitorováni on-line za asistence technika přítomného ve voze a také dálkově. „U žádného z 26 testovaných pacientů za použití elektromobilu nedošlo k žádné závažné interferenci či jiným rušivým jevům,“ dodal Táborský.

Pouze ve dvou případech pacienti popisovali vnímání nabíjecího procesu formou tlaku na hrudi, nicméně monitorovací přístroje žádný patologický jev podle Táborského neprokázaly, takže pravděpodobně šlo o subjektivní vjemy. „Lze tedy konstatovat, že použití moderních elektromobilů pacienty s implantáty v běžném režimu provozu nepřináší žádná potencionální rizika a je možné je považovat za bezpečné,“ dodal Táborský.

Závěry studie budou publikovány v odborném časopise. „Provedená studie má samozřejmě i své limity. Těmi jsou jednak menší počet testovaných pacientů, dále vyzkoušení jediného typu elektromobilu, absence testování indukční technologie nabíjení elektromobilu a také velmi rychlý vývoj technologií v této oblasti.“ podotkl Táborský, podle kterého studie musí být v budoucnu opakována.

29.7.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv