Evropská komise dnes vydala nová doporučení, která mají členským státům EU pomoci v prevenci těch druhů rakovin, kterým lze předcházet očkováním. EK ve svém prohlášenízmiňuje zejména navýšení využívání dvou vakcín, které brání virovým infekcím způsobujícím rakovinu. Jde o vakcínu proti lidskému papilomaviru (HPV), který může vyvolat mnoho druhů rakoviny, včetně rakoviny děložního čípku, a proti hepatitidě B (HBV), která může vést k rakovině jater.

„Doporučení jsou součástí Evropského plánu boje proti rakovině… Odhaduje se, že asi 40 procentům případů rakoviny v EU lze předejít. Nicméně podle nové zprávy činily výdaje na prevenci v členských státech v roce 2021 jen pět procent celkových výdajů na zdravotnictví,“ uvedla Evropská komise.

V rámci Evropského plánu boje proti rakovině chce Evropská unie, aby členské země dosáhly do roku 2030 devadesátiprocentní proočkovanosti dívek proti HPV a výrazně zvýšily míru proočkovanosti u chlapců. „K dosažení těchto cílů ale vede ještě dlouhá cesta. Mnoho členských států je hluboko pod padesátiprocentní proočkovaností dívek proti HPV s velmi omezenými údaji týkajícími se chlapců a existuje i značný nedostatek údajů o proočkovanosti v souvislosti s hepatitidou B (HBV),“ dodává EK.

Dnešní doporučení přitom zahrnují řadu opatření, která by členské státy mohly přijmout právě proto, aby zvýšily využívání těchto život zachraňujících vakcín. Mezi ty patří například poskytování očkování zdarma, nebo tak, že by bylo pacientům zpětně hrazené, dále úsilí o to, aby očkování bylo snadno dostupné, zejména pro cílové skupiny a zranitelné nebo vysoce rizikové skupiny obyvatelstva, poté rovněž začlenění očkování proti rakovině, jíž lze předcházet, do národních plánů proti rakovině a rovněž posílení komunikačního úsilí, zejména zdůrazňováním přínosů očkování a reagováním na dezinformace.

„Prevence je vždy lepší než léčba. Každý rok zemře v EU téměř 14.000 lidí kvůli rakovině děložního čípku a je hlášeno více než 16.000 nových infekcí hepatitidou B,“ uvedla eurokomisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidisová. „S bezpečnými a účinnými vakcínami máme historickou příležitost eliminovat rakovinu děložního čípku a další druhy rakoviny způsobené těmito viry,“ dodala s eurokomisařka. Evropská komise je podle ní připravena podpořit členské státy všemi možnými způsoby, aby se podařilo snížit počet osob zasažených rakovinou.

(ČTK)

31.1.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv