Zdravý zaměstnanec = efektivní firma – tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která k tomuto tématu pořádala ve čtvrtek 15. 10. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou konferenci s názvem Péče o zdraví zaměstnanců.

Pracovní tým/ilustrační foto

„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejen že tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům zdravotní programy. Oblíbené mezi zaměstnavateli jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou.

„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci pozvali například zástupce společnosti ArcelorMittal,“ uvádí Horecký.

Ostravská společnost ArcelorMittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření přihlásili, jich 159 přestalo v průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů.

Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, uvedl: „Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, díky kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. Politici by měli hledat cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských zdrojů a nutnosti přijetí dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance“.

Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět let zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit. Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %.

„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, věnují se tématům jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než průměru zemí EU.

Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů. Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá fitness centra, zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování pracovního a soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat stejných výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v oblasti odvykání kouření – tyto zaměstnanecké benefity lze zavést v každé společnosti,“ dodala Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost, národní platformy odpovědných firem.

Konference byla určena zejména zástupcům zaměstnavatelů, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, zástupcům zdravotních pojišťoven, poskytovatelům zdravotní péče a odborné veřejnosti.

15.10.2015

zdroj: Medica Healthworld a.s., Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv