Na začátku března letošního roku zprovoznila Interní gastroenterologická klinika FN Brno (dále jen „IGEK“) zrekonstruovanou jednotku intenzivní péče. Přestavba přinesla významné prostorové změny pro hospitalizované pacienty, zlepšení kvality poskytované specializované péče i změnu pracovních podmínek personálu. Stavební práce probíhaly převážně v roce 2023.

Základem rekonstrukce bylo upravení stavebních dispozic. Zatímco dosavadní prostory byly koncipovány jako společný otevřený prostor pro akutní hospitalizaci pacientů, nová jednotka intenzivní péče již nabízí systém devíti uzavřených boxů – tři dvoulůžkové a šest jednolůžkových. Ty pacientům poskytují větší intimitu a zároveň zajišťují lepší hygienický a epidemiologický režim. 

„Pandemie COVID-19 významně akcentovala nutnost izolací vážných stavů pacientů a zamezení šíření všech typů infekcí. Z dlouhodobého zaměření naší kliniky vyplývá na jedné straně nutnost hospitalizace pacientů s vážně poškozeným či narušeným imunitním systém, na straně druhé hospitalizace pacientů potencionálně vysoce infekčních,“ vysvětlil přednosta Interní gastroenterologické kliniky FN Brno, docent Jiří Dolina.

Součástí přestavby byla i úprava denního stacionáře pro biologickou léčbu. Ten byl dlouhodobě prostorově limitován, dostačoval tak pouze pro část pacientů s idiopatickými střevními záněty a pro další účely kliniky byl jen těžko dostupný. „Spolu s navýšením počtu lůžek na denním stacionáři jsme schopni ve větším rozsahu vyhovět požadavkům pacientů a omezit dobu čekání na volné lůžko,“ doplnil docent Dolina.

Kromě denního stacionáře byla zrekonstruována i místnost pro pacienty s domácí parenterální výživou, jejichž počet díky spolupráci s ostatními klinikami stále roste. Nové prostory umožní kvalitní edukaci těchto pacientů i jejich rodinných příslušníků. S tím souvisí i obnova ambulance cévních vstupů, která na aktivity IGEK navazuje a poskytuje služby nejen pacientům hospitalizovaným klinikou, ale napříč celou FN Brno.

„Portfolio vážných stavů naší kliniky zahrnuje případy mnohdy vyžadující umělou plicní ventilaci. Tu jsme byli před rekonstrukcí schopni zajistit v jeden okamžik maximálně čtyřem pacientům a jsem rád, že se nám po otevření nové JIP podařilo kapacitu navýšit pro šest osob,“ uvedl docent Dolina a doplnil, že další urgentní případy, se kterými se IGEK potýká, jsou akutní krvácení do trávicího traktu a jiné těžké stavy, jako například akutní pankreatitidy nebo jaterní a ledvinná selhání.

„Celý projekt rekonstrukce jednotky intenzivní péče IGEK vyšel na necelých 72 milionů korun, z toho jsme více než 56 milionů čerpali z nástroje REACT-EU,“ uzavřel investiční náměstek FN Brno, Ing. Radoslav Basel.

Celkové náklady na stavbu: 54 455 904 Kč (vč. DPH)

Náklady na přístrojové a další vybavení: 17 054 813 Kč (vč. DPH) 

Z toho z nástroje REACT-EU hrazeno: 56 193 272 Kč

Z toho z prostředků FN Brno hrazeno: 15 317 445 Kč

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

13.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv