Lékaři Fakultní nemocnice v Motole loni transplantovali srdce pěti dětem, což je nejvíc za posledních 10 let. Operovaní byli tři chlapci a dvě dívky, nejmladšímu pacientovi bylo osm měsíců. Nemocnice o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Celkem bylo loni transplantováno 74 srdcí, dětem jen v Motole a dospělým v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny a Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Dětský úsměv/ilustrační foto

„Nejmladšímu bylo osm měsíců a nejstaršímu 16 let. Všichni pacienti trpěli vrozenými srdečnými vadami nebo onemocněním srdečního svalu a čekali na nové srdce několik měsíců,“ uvedl přednosta Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol Jan Janoušek. Někteří podle něj používali dlouhodobou mechanickou srdeční podporu, přístroj, který museli nosit všude s sebou. Čerpadlo je schopné částečně nebo úplně nahrazovat funkci levé srdeční komory.

Každý rok lékaři transplantaci doporučí u méně než deseti dětí. Všechna srdce pocházela od českých dárců. Jejich množství je omezené, protože musí vyhovovat nejen velikost srdce, ale musí být i shodná krevní skupina a další imunologické parametry.

Od roku 2013, kdy ministerstvo zdravotnictví schválilo Dětské kardiocentrum jako transplantační centrum pro srdce u dětí, lékaři provedli 17 transplantací. Za posledních šest let byly operované děti mezi pěti měsíci a 17 lety věku, medián věku byl 9,6 roku. Mladší jednoho roku byli tři. Medián doby strávené na čekací listině byl 91 dní, nejméně 23 a nejvýše 370. Medián doby hospitalizace dosahoval 22 dní. Nejdéle žije s novým srdcem pacient z roku 2000, tedy 19 let.

V motolském dětském kardiocentru ošetří zhruba 900 pacientů ročně. Operací srdce je na oddělení provedeno zhruba 500, dalších 350 až 400 ročně je takzvaných katetrizací, kdy se zásah v srdci udělá pomocí katetru zavedeného skrze tepnu.

van gcm

30.1.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv