Téměř dvojnásobné zvýšení kapacity standardních lůžek i lůžek jednotky intenzivní péče (JIP) získá do konce roku Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň. Dnes oficiální zahájila výstavbu nového oddělení, kde bude devět lůžek kardiologické jednotky intenzivní péče (JIP), 25 standardních lůžek a jeden zákrokový sálek. Zatím má klinika 11 lůžek JIP a 30 standardních, řekl dnes ČTK přednosta Kardiologické kliniky Richard Rokyta.

Nové oddělení vznikne přestavbou prostor v interním pavilonu, které před dvěma lety uvolnila po přestěhování do nového pavilonu psychiatrická klinika. Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. U mužů i žen je nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, selhání srdce a akutní infarkt myokardu. „Počty pacientů s kardiovaskulárními onemocněními bohužel stále rostou. Rozšíření stávajících prostor je zcela nezbytné pro zajištění potřebné péče nejen pacientům z Plzeňského kraje, ale i ze sousedních regionů. Celkové náklady na výstavbu nového moderního pracoviště ve výši 180 milionů korun uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku,“ řekl ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Rozšířením prostor se zvýší množství ošetřených pacientů, kardiologové budou moci také podle Rokyty rozšířit portfolio některých intervenčních a aritmologických výkonů. „Plánujeme začít dělat i některé výkony, které dosud byly pro naše pacienty k dispozici na pražském pracovišti. Už na konci minulého roku začali kolegové kardiologové dělat ablace fibrilace síně, což je nejčastější aritmie u dospělých pacientů, novou technologií, takzvaným pulzním polem. Zatím jsme to dělali jen v malém objemu, ale v průběhu roku plánujeme postupný nárůst těchto výkonů,“ řekl přednosta.

Moderní vybavení oddělení umožní vyšší kvalitu péče. Bude například disponovat větším množstvím monitorovaných lůžek. Také personál dostane lepší zázemí pro práci.

Do kardiocentra fakultní nemocnice přicházejí pacienti z Plzeňského, Karlovarského a části Jihočeského kraje. Velká část výkonů se dnes dělá při jednodenní až dvoudenní hospitalizaci. Kardiologická klinika FN Plzeň jako jediné pracoviště v kraji zajišťuje nonstop provoz pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikovaná srdeční katetrizace. Ročně klinika provede srdeční katetrizaci 2500 pacientům. Klinika je v Česku lídrem v přístupu k těmto katetrizacím ze zápěstí. Na svém kardiostacionáři bez nutnosti přespání v nemocnici tak ročně ošetří 800 nemocných.

„V současné době máme 30 standardních lůžek a 11 lůžek JIP a pětikřeslový kardiostacionář a na tomto počtu protočíme téměř 4000 hospitalizovaných pacientů ročně. Odhadují, že po rozšíření bychom mohli na celé klinice mít za rok mezi 6000 a 7000 hospitalizovaných pacientů,“ dodal Rokyta.

(ČTK)

29.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv