Homeopatické poradenství nelze trestat pokutou jako neoprávněné poskytování zdravotních služeb, pokud úřady dostatečně neobjasní podrobnosti skutku. Široký pojem homeopatické poradenství musí správní orgány v každém konkrétním případě naplnit konkrétním obsahem, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Případné trestání pak musí odpovídat ústavním zásadám a principu předvídatelnosti, uvedl soud na svém webu.

Soud/ilustrační foto

Před NSS se konkrétně dostal případ podnikatelky, která není lékařka a poskytla homeopatické poradenství. Od Krajského úřadu Zlínského kraje a poté ministerstva zdravotnictví jako odvolacího orgánu dostala pokutu 15.000 korun. Bránila se žalobou, Krajský soud v Brně jí vyhověl a rozhodnutí ministerstva zrušil.

NSS se případem zabýval na základě kasační stížnosti ministerstva zdravotnictví, které trvalo na tom, že podnikatelka poskytovala neoprávněně zdravotní služby a pokutu dostala po právu. NSS ovšem posunul spor na úplný začátek, když zrušil i rozhodnutí krajského úřadu, který se teď bude problematikou zabývat znovu. Úřad by měl zjistit, jakou službu přesně podnikatelka poskytla.

NSS nevyloučil, že homeopatie eventuálně může být „zdravotní službou“, jejíž neoprávněné poskytování podle zákona podléhá sankci. Záleží ale na na konkrétních okolnostech.

„To, že hranice mezi různými službami, široce se týkajícími lidského zdraví, je neostrá, nemůže způsobit vyloučení všech nekonvenčních léčebných služeb z působnosti zákona o zdravotních službách. Jistě nikoli každá péče o lidské zdraví naplní skutkovou podstatu zdravotních služeb, ale nelze a priori vyloučit na základě obecných úvah, že k tomu v konkrétním případě může dojít,“ řekl k rozhodnutí soudce NSS Tomáš Rychlý.

NSS navíc kriticky poukázal na to, že podnikatelka byla potrestána za jednotlivé poskytnutí služby konkrétnímu člověku, nikoli za soustavné poskytování po určitou dobu více lidem, jak požaduje zákon.

9.6.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv