Hormony cytokininy, které vědci dosud spojovali pouze s rostlinami, se nachází také v bakteriích a mají důležitou roli například při odolnosti organismu vůči tuberkulóze. Zjistil to mezinárodní tým vědců, mezi kterými byli i experti z olomouckého Centra Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Laboratoře růstových regulátorů, jehož práci nedávno publikoval prestižní odborný časopis Molecular Cell.

TBC/ilustrační foto

Miroslav Strnad z Laboratoře růstových regulátorů řekl, že jeden z genů metabolismu cytokininů rozhoduje o infekčnosti tuberkulózy, což může být velmi cenná informace pro vývoj nových léků. „Po dlouhé době je to velmi objevná práce v oblasti mykobakteriálních infekcí. Je důležitá pro pochopení mechanismu, proč bakterie způsobující tuberkulózu jsou tak odolné a dokážou proniknout i přes bariéry imunitního systému,“ uvedl.

Na počátku práce stáli američtí biochemici a lékaři, kteří tyto bakterie studují již několik let. Ke svému překvapení zjistili, že obsahují také gen pro cytokininy, konkrétně Lonely Guy (LOG gen).

Bakterie využívají cytokininy při interakci s jinými organismy. „Ukazuje se totiž, že LOG gen obsahuje i řada dalších bakterií. Jestliže cytokininy hrají takovou roli při vzniku tuberkulózy, je to důležitý poznatek například pro vývoje nových tuberkulostatik na bázi cytokininů,“ upozornil Strnad.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, v němž pracuje několik desítek vědců z 12 zemí, bylo v Olomouci otevřeno v roce 2013. Vybudování moderního vědeckého pracoviště stálo 808 milionů korun, přičemž investiční náklady pokryla dotace z fondů EU a státního rozpočtu. Na projektu se podílí Univerzita Palackého, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby.

10.4.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv