Pražští hygienici loni přišli na téměř 1200 kontrol do škol, školek a dalších školských zařízení a jejich jídelen. Nějaké závady zjistili při devíti procentech z nich. Na webu o tom informovalaHygienická stanice Hlavního města Prahy. Znečištění fekálními bakteriemi kontrola ukázala ve čtyřech vzorcích písku ze šesti pískovišť.

Nejvíc kontrol bylo ve stravovacích službách pro děti a mladiství, a to 376, nebo na zotavovacích akcích, 332. „Naprostá většina pražských provozovatelů škol, předškolních a školských zařízení při své činnosti zajišťuje vhodné podmínky pro ochranu a podporu zdraví dětí a mladistvých,“ uvedli hygienici. Z chybujících činily 58 procent pochybení jídelny, 20 procent školy a osm procent dětské skupiny.

Ve školních a dalších jídelnách, které vaří pro děti, byly nejčastějším problémem nedostatečná provozní hygiena, zanedbané prostory nebo předměty pro styk s potravinami a pokrmy, nedodržování skladovacích podmínek, data použitelnosti či křížení čistého a nečistého provozu kuchyně.

Při kontrolách některých jídelen zjistili hygienici také nedodržování bezpečných teplot při uchovávání připravovaných pokrmů. „Což ve svém důsledku představuje významné riziko ohrožení zdraví konzumentů, v daném případě dětí a mladistvých,“ doplnili.

V dodržování provozních řádů zařízení chybovala například při úklidu a nakládání s prádlem nebo osvětlení vnitřních prostor. Některá také nedodržela požadavky dané vyhláškou na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení.

Za pět let vzrostl v Praze počet dětských skupin trojnásobně. V roce 2018 jich bylo 86, předloni 217 a loni 266. Hygienici jich zkontrolovali více než polovinu. Mezi chybami, které u nich kontroloři zjistili, bylo například přijetí dítěte bez řádně doloženého očkování nebo pečující osoby, které nedoložily zdravotní způsobilost.

Loni bylo také odebráno šest vzorků písku ze 30 pražských pískovišť. Ve čtyřech z nich se vyskytovaly termotolerantní koliformní bakterie, tedy střevních bakterií, které se vyskytují ve stolici.

 (ČTK) 

22.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv