Jaké příspěvky připravila VZP na rok 2017? Jsou tam nějaké novinky? Zajímaly by mě hlavně příspěvky na sportovní aktivity, případně další, které může získat mladý zdravý člověk.

Běh/ilustrační foto

I v roce 2017 pokračuje VZP v poskytování příspěvků z fondu prevence na aktivity, kterými lze předcházet vzniku konkrétních závažných poruch zdraví nebo mohou přispět k tomu, aby se daná onemocnění nezhoršovala. Proto jsou pro poskytování příspěvků dětem i dospělým stanoveny čtyři pilíře – prevence kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví a onkologických onemocnění. Tyto čtyři pilíře prevence doplňují ještě příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, ale nabízíme i další preventivní programy – více informací a podrobné podmínky pro jejich čerpání najdete na stránkách www.klubpevnehozdravi.cz.

Letošní novinkou pro všechny pojištěnce nad 18 let je možnost získat až 1 000 Kč na kurz první pomoci nebo kurz nácviku kardiopulmonální resuscitace, který si uhradíte a absolvujete. Tyto kurzy organizuje např. Český červený kříž. Loni hojně využívaný příspěvek na dentální hygienu je letos určen pro ženy spadající do kategorie Maminky.

Mladí zdraví dospělí mohou využít například finanční příspěvek VZP v rámci prevence kardiovaskulárního onemocnění a také prevence rakoviny, konkrétně melanomu; další finanční částku získáte i za absolvované vybrané očkování.

Jako prevence kardiovaskulárních onemocnění může působit právě pohyb a snížení případné nadváhy. Můžete tedy získat až 500 Kč na své pohybové aktivity (nebo na sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa, diabetologa či nutričního terapeuta). Musí jít ale o pravidelné sportování, takže předložit budete muset zaplacenou letošní permanentku nebo předplatné, a to ve výši alespoň 1 500 Kč. Tato podmínka neplatí u pojištěnců nad 65 let, ale ani u nich se nemůže jednat o jednorázové aktivity. Příspěvek dostanete na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. Mezi takové patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, gymnastika, jóga aj. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů, např. box, vzpírání, horolezectví, sportovní gymnastika, lední hokej, rugby aj.

Dalších 500 Kč můžete dostat na onkologickou prevenci, konkrétně na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci lékaře. Toto vyšetření můžeme jen doporučit, protože melanom se stále častěji objevuje i v nižších věkových skupinách, zejména u žen vyhledávajících solária nebo i přirozené opalování.

Zajímavé finanční částky si můžete nechat vyplatit po očkování, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Na výběr je příspěvek na očkování proti chřipce (až 150 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 500 Kč), proti meningokokovým nákazám (až 500 Kč, u dětí až 2 500 Kč), proti virové hepatitidě A i B (až 1 500 Kč pro dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení nebo až 500 Kč pro ostatní) a také na očkování pro cesty do zahraničí (až 500 Kč). Můžete si požádat o více příspěvků na očkování v jednom roce, například 500 Kč proti žloutence + 150 Kč proti chřipce.

Pokud jste jako mladý zdravý člověk bezpříspěvkovým dárcem krve, snadno získáte příspěvek až 1 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. plavání, masáže, sauna, solná jeskyně, kryokomora, whirlpool apod.), nebo na léčivé přípravky a doplňky stravy s obsahem vitaminů a minerálů zakoupené v lékárně. Stačí v daném roce bezplatně darovat alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň. Další výhody budete mít jako aktivní dárce krve při sjednání cestovního pojištění u Pojišťovny VZP, a. s. – 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Vybrat si můžete i z výhod a slev, které členům nabízí náš Klub pevného zdraví u spolupracujících firem.

9.1.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv