Jaká je cena transfuzních přípravků, které se dělají z darované krve? Co v tomto případě hradí pojišťovna, když zdrojem je bezplatně získaná krev?

Krev/ilustrační foto

Transfuzní přípravky vyrábějí přímo jednotlivá transfuzní oddělení. Své výrobky dodají odběratelům, ať už v rámci svého vlastního zdravotnického zařízení, nebo mimo ně, a pojišťovna je uhradí až po podání pacientovi jako tzv. zvlášť účtovaný materiál (tj. nejsou zahrnuty v ceně výkonů). Úhrady ze zdravotního pojištění, tedy výše částek, které hradí zdravotní pojišťovny, jsou stanoveny Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Součástí úhrady transfuzních přípravků je režie pracoviště, náklady na výrobu, skladování, manipulaci a evidenci v předepsaných podmínkách, čas nutný pro zpracování suroviny na transfuzní přípravek atd., ale i úhrada za samotný odběr a za povinná vyšetření dárce a odebrané krve nebo její složky.

Při klasickém darování plné krve je odebráno 450 ml krve a odběr lze absolvovat maximálně 4x ročně. Tato varianta je stále nejčastější, ovšem je možno odebrat i jen jednotlivé složky krve. K tomu slouží přístroj zvaný separátor a proces, při němž se zbylá část krve vrací do těla dárce, se nazývá aferéza. Odebírají se tak např. krevní destičky, kdy odběr lze absolvovat znovu cca po měsíci, pokud jsou jejich hodnoty v krevním obraze nad požadovanou hranicí. Lze také samostatně darovat krevní plazmu, která následně slouží k výrobě řady léčivých přípravků.

V rozporu s běžnou představou není příliš často užívaná plná krev, ale jednotlivé krevní složky, což je pro pacienta účelnější i bezpečnější. Nejčastěji užívané jsou přípravky tzv. „červené řady“, tedy červené krvinky – erytrocyty, a z nich erytrocyty vyčištěné od části bílých krvinek – leukocytů (erytrocyty bez buffy coatu resuspendované), které znamenají pro pacienta menší riziko možných potransfuzních komplikací či infekcí.

Za transfuzní jednotku plné krve hradí (od 1. 1. 2017) pojišťovny 1 406,61 Kč, u erytrocytů je to stejná částka, ale např. transfuzní jednotka zmiňovaných erytrocytů zbavených podílu leukocytů je nákladově i pracností náročnější, což se promítá do úhrady, která představuje částku 2 159,57 Kč. Trombocyty (krevní destičky) z plné krve mají stanovenou úhradu za 1 transfuzní jednotku ve výši 1 451,48 Kč, avšak k tomu, aby jejich podání mělo pro pacienta léčebný efekt, je potřeba takových jednotek alespoň šest. Trombocyty z aferézy představují z jednoho odběru plnou léčebnou dávku, proto je ovšem úhrada ve výši 8 655,19 Kč. Za transfuzní jednotku plazmy pro klinické použití hradí pojišťovny 1 211,61 Kč. Nejvyšší úhrady jsou stanoveny pro transfuzní přípravky náročné na přípravu – nejdražší jsou trombocyty z aferézy deleukotizované, kde pojišťovna za jednu transfuzní jednotku hradí 15 050,09 Kč. Celkové náklady VZP za transfuzní přípravky z krve dárců v roce 2016 byly cca 880 mil. Kč.

Připomínáme, že dárcem krve se může stát každý zdravý dospělý do 65 let, který váží alespoň 50 kilogramů a nepatří mezi osoby se zvýšeným rizikem infekčních chorob. Z hlediska bezpečnosti transfuzí je velmi podstatné, aby krev byla získávána právě od skutečných dárců, kteří nejsou motivováni finančním ziskem. V zájmu podpory dárcovství krve proto VZP odměňuje dárce speciálními benefity, které mohou čerpat navíc vedle běžných výhod pro klienty VZP.

12.6.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv