Komplexní léčbu celé aorty poskytuje jako jediná v Česku Nemocnice Na Homolce. Ročně tu cévní chirurgové provedou více než 200 operací pro výduť břišní a hrudní aorty. Informoval o tom primář oddělení cévní chirurgie Petr Štádler. Počty zákroků na břišní aortě dosahují zhruba dvojnásobku ve srovnání s jinými velkými pracovišti v ČR.

„V robotické cévní chirurgii má naše pracoviště už několik let dobré postavení i v rámci celého světa při léčení břišní aorty. Výsledky v léčbě kombinovaného postižení hrudní a břišní aorty jsou v posledních letech plně srovnatelné s předními pracovišti v Evropě i USA,“ uvedl.

Výdutě na hrudní nebo břišní aortě mají genetický původ ve snížené stažlivosti hladkých cévních svalů. Příčinou také může být tvorba zánětlivých a dalších látek, které způsobují oslabení cévní stěny. Pokud výduť praskne, ohrožuje pacienta bezprostředně na životě. Výduť se zjistí za pomoci ultrazvuku, využít k diagnostice lze také počítačovou tomografii nebo magnetickou rezonanci.

Výduť hrudní aorty je častější u lidí po šedesátce, u kuřáků, lidí s vysokým tlakem a cholesterolem, velký vliv má i genetika. Postihuje zhruba stejně muže i ženy. Je-li větší než osm centimetrů, je riziko prasknutí do jednoho roku od diagnózy až 80procentní. Výduť břišní aorty má pět procent mužů nad 60 let, prudký nárůst počtu pacientů je po dovršení 55 let. U žen se tento typ výduti objevuje až po sedmdesátce.

V posledních letech operací výdutí přibývá, větší dostupnost různých vyšetření umožňuje lépe obtíž odhalit. K nárůstu pacientů přispívá i větší osvěta a více možností dopravit pacienta do nemocnice, která se na léčbu aorty specializuje.

28.4.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv