Jedním z hlavních témat mezinárodního kongresu dětských urologů, který se uskuteční 14. až 17. října 2015 v Praze, bude noční pomočování dětí. Na sobotu 17. října účastníci této odborné akce (26th ESPU Congress 2015), která je mimořádně pořádána společně s americkými společnostmi dětské urologie a s Mezinárodní společností pro kontinenci dětí (ICCS), vyhlásí první Světový den pomočování (Bedwetting Day). Jeho cílem je upozornit na tuto závažnou poruchu, která trápí až 15 procent pětiletých dětí. Do Prahy přijede více než 1100 dětských urologů z 68 zemí celého světa, uvedl prezident kongresu doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., z dětského oddělení Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK a VFN).

Smutný chlapec/ilustrační foto

Hlavním organizátorem odborné akce je Evropská společnost pro dětskou urologii (ESPU). Náplní vědeckého programu jsou onemocnění ledvin, močových cest a pohlavního ústrojí u dětí a dospívajících. Vyvrcholením bude sobotní společné setkání zaměřené na funkční poruchy močení se zvláštním důrazem na nejčastější problém – na noční pomočování.

„Tato porucha významně zhoršuje kvalitu života nejen dětí, ale i celé rodiny, a neměla by být přehlížena. Dlouhotrvající noční pomočování představuje psychickou a sociálně-ekonomickou zátěž, která může někdy vyústit až v psychiatrické problémy. Smyslem vyhlášení Světového dne pomočování je dát na vědomí široké veřejnosti a rodičům, že porucha může být účinně léčena,“ řekl Radim Kočvara. Podle něj se nemoc dá vyléčit režimovými opatřeními a podáváním léků.

Podle odborné společnosti International Consultation on Incontinence (ICI) se za noční pomočování považuje únik moči ve spánku u dětí starších pěti let, který je častější než dvakrát měsíčně. Porucha se může projevit špatným prospíváním ve škole nebo problémy v kontaktu s vrstevníky. „Je zapotřebí, aby dítě, rodič i lékař o tom byli schopni beze strachu a studu diskutovat. Kvůli podceňování problematiky se často nedostane pacientovi potřebné léčby. Právě lékař by však měl být tím, kdo bude rodiče motivovat o obtížích hovořit a včas je řešit,“ připomněl dětský urolog MUDr. Marcel Drlík.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN slaví letos 40 let od svého založení. Poskytuje komplexní odbornou diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu urologie s výjimkou transplantace ledvin. „Nedílnou součástí klinické práce je také výuka pregraduálních i postgraduálních studentů. Klinika slouží rovněž jako významné výukové centrum urologie a dětské urologie v rámci Evropských struktur,“ připomněl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

„Pro svoji tradiční a dlouholetou vynikající úroveň je vyhledávána kolegy i pacienty nejen z oblasti přirozeného spádu, ale i jako superkonziliární pracoviště k řešení komplikovaných případů z celé České republiky, ze Slovenska i jiných zemí,“ dodal přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 

13.10.2015

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv