Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) v pražské Krči zahájila spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) modernizaci a rozšíření své čistírny odpadních vod. Nové technologie mají zlikvidovat i špatně odstranitelné látky, tzv. mikropolutanty, již v nemocnici. Práce skončí do konce dubna a pilotní provoz začne v květnu. Náklady jsou asi 25 milionů Kč. Novinářům to dnes řekli náměstek ředitele FTN Jan Halíř, technolog pitných vod PVK Robert Kvačka a Michal Cypris z dodavatelské firmy Mega. Fungování nemocnice ani její čistírny stavba neomezí.

FTN má asi 1000 lůžek a 3000 zaměstnanců. Mikropolutanty jsou látky vyskytující se ve vodě v nanogramech až mikrogramech a jsou špatně odstranitelné. Jedná se například o stopové prvky po léčivech. Škodlivé jsou zejména pro ekosystémy.

„Jedná se o čistírnu, která čistí 100 metrů kubických (odpadní vody) za den, to znamená, není to úplně malá čistírna již nyní. Zintenzivnění čištění mikropolutantů je velmi pozitivní vstup k přístupu ochrany životního prostředí,“ řekl Halíř.

Cílem je zachytit všechny nebezpečné látky již u zdroje, tedy v nemocnici. Tím projekt přispěje k lepší ochraně životního prostředí, neboť část vody je vypouštěna do přírody, a zároveň odlehčí Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově, kam voda doteče kanalizací.

V českých nemocnicích je voda obvykle čištěna pouze mechanicko-biologickou linkou, kdy jsou primárně z vody odstraňovány uhlíkaté a dusíkaté látky. „Tento projekt stávající technologii doplňuje o zbrusu nový terciální stupeň čištění,“ řekl Kvaček. Ve vodárenství se v Česku podle něj zmíněné technologie již používají, mimo něj nikoliv.

Systém bude fungovat tak, že do nové části čistírny přiteče již vyčištěná voda ze současné linky. Nová část ji pak zbaví mikropolutantů. K tomu poslouží tři technologie. „Nejprve je tam mikrofiltrace, která má za úkol vodu předčistit a zbavit jí všech nerozpuštěných látek tak, aby byla v dostatečné kvalitě pro následující stupně,“ řekl Kvaček. S mikropolutanty si následně poradí další dvě technologie. První je ozonizace a potom filtrace přes granulované aktivní uhlí.

Nový prvek pak podle Kvačka přibude rovněž do mechanické předfiltrace, tedy téměř na začátek procesu čištění odpadní vody. Nyní je čistírna vybavena česlemi a pískovými filtry, které následně doplní bubnové mikrosíto, které zajistí větší předčištění vody.

Stavbu již nemocnice zahájila a předala staveniště dodavateli. Náklady zhruba z 95 procent pokryjí takzvané norské fondy.

FTN byla založena jako nemocnice v květnu 1954 a od roku 1984 je fakultní nemocnicí. Již v roce 1928 tam bylo otevřeno zařízení sociálního typu, které se zaměřovalo na péči o choré, seniory či o děti v rámci tehdejší zotavovny. Ústav, nazvaný Masarykovy domovy, byl otevřen k desátému výročí vzniku Československé republiky, tj. 28. října 1928.

 (ČTK) 

15.2.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv