Lékaři v Plzni vyšetří tisíc, přesně 1007, náhodně vybraných pacientů pro studii o srdečně cévních onemocněních, která jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Půjde o lidi od 25 do 64 let, od konce října do 6. prosince je postupně vyšetří lékaři II. interní kliniky plzeňské fakultní nemocnice. Studie poskytne informace o výskytu a závažnosti srdečně cévních onemocnění, o faktorech, které je podmiňují a určují jejich průběh, a o stavu a účinnosti léčby.
Tlukot srdce/ilustrační foto

Vybrané pacienty vyzvou k účasti na studii a k ambulantnímu vyšetření jejich zdravotní pojišťovny. Aby studie splnila účel, je důležitá účast každého pozvaného člověka, řekl přednosta kliniky Jan Filipovský. Kromě anonymních dat pro potřeby výzkumu získají konkrétní pacienti své výsledky, případně další doporučení. Vyšetření se uskuteční v devíti okresech Česka.

Projekt navazuje na celosvětovou studii MONICA, kterou v roce 1985 zahájila Světová zdravotnická organizace. V různých státech se v několikaletých intervalech opakovala a prokázala výrazné rozdíly ve výskytu těchto nemocí. V polovině 90. let studie ve většině zemí skončila. V Česku, kde se ale po roce 1989 rychle měnil životní styl a začala výrazně klesat úmrtnost na nemoci srdce a cév, sběr dat a výzkum dál pokračuje. Vzorek obyvatel byl vyšetřen také v letech 1997/1998, 2000/2001 a 2006/2008. „Podařilo se tak získat velmi cenné údaje pro období, kdy se v ČR zmírnila některá srdečně cévní rizika, například v důsledku pozitivních změn ve výživě nebo proto, že zejména vzdělanější vrstvy omezily kouření. K velkým změnám docházelo i v kardiologické péči,“ uvedl Filipovský.

Úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění podle něj v ČR v posledních 25 letech klesá. I přes zdravější životní styl a lepší zdravotní péči však na tyto choroby stále umírá 43 procent mužů a 52 procent žen. „Přes výrazné zlepšení zůstáváme v Evropě horším průměrem,“ dodal přednosta kliniky.

22.9.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv