Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček chce levnější léky pro seniory nad 65 let. Na pozvání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka proběhlo jednání s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňkem Blahutou a náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči Petrem Hoňkem.

Senior a léky/ilustrační fotoProgramovým cílem této vlády je zajištění dostupnosti zdravotní péče a odstranění ekonomických bariér. „Dostupnost zdravotní péče se zvýšila už po zrušení regulačních poplatků v předchozím období, zatímco dnešní jednání mělo za úkol řešit jednu z posledních překážek v dostupnosti léčby pro pacienty-seniory, kterou jsou doplatky na léky,“ vysvětlil ministr Svatopluk Němeček a dodal: „Mým cílem je, aby se každý takový občan dostal ke svým lékům optimálně bez jakéhokoliv doplatku.“

Podle ministra existují dva nástroje pro řešení této situace: V kompetenci SÚKLu je zajišťování alespoň jednoho léku bez doplatku v každé lékové skupině. Dalším důležitým opatřením je ochranný limit 2500 Kč ročně, při jehož překročení zdravotní pojišťovna pacientovi vrací peníze zaplacené nad tuto hranici.

„Na základě zadání od pana ministra jsme se na dnešní schůzce domluvili s VZP na společném postupu při realizaci studie o proveditelnosti těchto potřebných opatření,“ řekl po jednání ředitel SÚKLu Zdeněk Blahuta.

Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Petr Honěk doplnil: „Budeme analyzovat, jak funguje ochranný limit u určitých skupin obyvatel, a navrhneme řešení, aby se zvýšila dostupnost léků pro seniory. Zároveň pokračuje i běžná činnost VZP v tlaku na nižší ceny léků ze strany výrobců a na uzavírání smluv s dodavateli o lécích bez doplatků.“

14.1.2016

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv